Gruppetto SYKKELSPORT 28-2019

Trening

JohnB. Hurry TRIATLON - DEN ULTIMATE TESTEN

Grupppetto vil følge John og sjekke framgangen til en godt trent mosjonist fram mot triatlonsesongen. Hvordan er utviklingen for en ivrig mosjonist som trener 7-15 timer i uken? Her er første testen på NIMI.

TEKST OG FOTO: Vidar Petterson

Gruppetto: Triatlon. Drev du med en av de tre grenene før det ble triatlon? John: Jeg hadde ingen annen bakgrunn enn løping og noe landeveissykling før jeg begynte med triatlon. Allsidigheten ble forlokk- ende, samt det å lære seg en ny gren (svømming). Gruppetto: Nå er det din femte sesong med triatlon. Hvordan har utviklingen vært? Hvor store trenings- mengder har du? John: De første to sesongene var målet å gjøre seg kjent med triatlon, avdekke hvor de største utviklingsmålene ville være, og såfremt legge planer for videre utvikling. Jeg føler jeg har vært disiplinert og satt realis- tiske mål, og oppnådd disse for de neste 2 på- løpende sesongene. Tren- ingsmengder har variert fra 7-15 timer i uka, avhengig av sesong/ikke-sesong. Gruppetto: Har du en grense i treningsmengde hvor du får en merkbar framgang?

lidenskap/glede i lang- rennssporet hvor mange timer går til dette i vintersesongen, derfor en nedgang i triatlonspesifikke økter under denne perioden. Jeg ser derimot ikke dette som negativt, men heller en sunn av- veksling. Gruppetto: Trenings- mål? John: Diverse olympiske distanse konkurranser i Norge, 70.3, samt Ironman (ikke helt be- stemt meg for hvilken jeg skal delta på enda denne sesongen, da det frister å reise litt lenger enn norden). Vinteren går til de skøyterenn logistikken tillater meg å delta på, første vil da være Hafjell skimaraton i februar. Gruppetto: Du er manuell terapeut, gir det deg fordeler i for- hold til at du har god kunnskap om kroppen? John: Det vil jeg påstå i stor grad. Jeg har alltid hatt spesiell interesse for idrett, og har mange

F.eks merker du stor forskjell på å trene 7-10 timer i uka i forhold til å øke det til rundt 12 timer? John: Ja. Min fremgang er nok bestemt av flere faktorer. Kvaliteten på treningsøktene er nok viktigst. Jeg har alltid et mål om hva den

enkelte økta skal innebære og hva jeg vil oppnå ved den. Enten det er å bedre VO2 maks, terskel, teknikk eller skadeforebyg- gende arbeid. Om det blir færre treningstimer i uka, vil jeg derimot alltid prioritere høyere intensitet under øktene. Jeg har også en

års idrettsmedisinsk bakgrunn i faget mitt. Inngående kunnskap og forståelse i forebyg- gende arbeid er jeg sikker på har gjort meg i stand til å kunne trene kontinuerlig og med kvalitet uten å ha skadeavbrekk med form- svikt.

66 GRUPPETTO # 28

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease