Gruppetto SYKKELSPORT 28-2019

Kort omtestene Laktatprofil test: Ved gjennomføring av en laktatprofiltest måler man melkesyre (laktat) nivået i blodet ved gradvis økende arbeidsbelastning. Man måler i tillegg blant annet hjertefrekvens (puls) og oksygenopptak på de ulike arbeids- belastningene. En laktatprofiltest benyttes gjerne til å beregne anaerob terskel (melkesyreterskel) og har normalt ein varighet på 25-40 min. VO2maks test: Ved gjennomføring av en VO2maks test måler man oksygenopptaket ved gradvis økende arbeidsbelastning til utmattelse er oppnådd. Formålet med testen er å beregne det maksimale oksygenopptaket (VO2maks), som er definert som ”den største mengde oksygen som kroppen ta opp i løpet av ett minutt under dynamisk arbeid ved bruk av store muskel- grupper ”. Testens varighet ligger normalt i området 4-7 minutter. *Anaerob terskel; defineres som den høyeste arbeidsbelastning hvor det er likevekt mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre. Det vil si at går du over dette området øker for- bruk av karbohydrater som energikilde frem- for fettforbrenning. Melkesyreopphopning starter.

Gruppetto: Hovedgren; sykkel, svømming eller løping? John: Føler ikke jeg har noen hovedgren, er like glad i alle 3. Selv om svømmingen, som jeg begynte fra scratch, i starten var det som gav mest hodebry.

en ny treningsplan. Da er det lettere å legge seg på riktig belastning til de forskjellige øktene/grenene. Gruppetto: Du har en trener. Hvor viktig er det? John: Jeg er så heldig å ha 2! For svømmingen sin del, som er en veldig teknisk gren, har det betydd alt. Knut Ivan Rasmussen er en lidenskapelig svømmein- struktør som har vist seg uvurderlig for meg. I tillegg har jeg en meget kunnskapsrik og erfaren triatlon coach, Simon Hammonds, som setter opp en detaljert og strukturert før/under sesong plan som jeg følger ut ifra de målsettinger vi har satt sammen. Gruppetto: Trener du spesielt på å takle over- gangen fra sykling til løping? John: Ja, jeg legger ofte inn overgangsøkter i regime mitt. Dette har jeg opplevd forskjellig fra person til person i miljøet, men personlig tenker jeg idrettsspesifikk tilnærming i tren- ingen. Man må jo øve på det man skal bli god på! Gruppetto: Eventuelt noen tips til andre som ikke nødvendigvis er unge talenter, men kanskje opptatte foreldre som gjerne vil ta opp trening igjen? John: Skal man ta opp trening igjen, vil jeg alltid anbefale å først finne noe man er glad i/synes er gøy. Det er jo tross alt det trening/idrett skal være! I tillegg ville jeg satt et realistisk nivå å starte på. Ta i betraktning hva man har gjort de siste 3-6 mnd, og begynn heller forsiktig enn å gå for hardt ut. Følg en gradvis opptrapp- ing/eksponeringsregime. Kontinuitet er nøkkelen for suksess. Et godt råd er å planlegge øktene inn i hverdagen, gjerne ukentlig plan, da har man allerede satt av tid i en ofte travel hverdag.

Gruppetto: Hvor viktig er testingen for å få svar på om du får maksimalt ut av treningen?

John B. Hurry - triatlet Variabler

John: Test/re-test er noe jeg benytter meg mye av i min egen praksis som manuell- terapeut, og er en viktig objektiv målbar res- surs for meg. Ved å regelmessig teste vil man få svart-på-hvitt tall som viser effekt av tren- ingsinnsatsen. I tillegg opplever jeg testing som en god motivator for å prestere bedre ved neste test. Gruppetto: Hvor ofte føler du det er viktig å teste deg for at det skal hjelpe deg i tren- ingsplanleggingen? John: Det kommer litt ann på hvor man er i sesongen/utenom sesongen, men gjerne hver 3. mnd. Gjerne i forkant av å utarbeide

Pretest

Antopometri Vekt

77,7

KMI (kg/høyde 2 ) (BMI) Prestasjonsevne TTU (sek) Start belastning (W)

23

302 175 370

Peak arbeidsbelastning (W)

VO2maks L·min-1

3,80 48,9 193 16,9

mL·kg-1·min-1

Makspuls (slag ∙ min-1) Blodlaktat (mmol·L) Laktat terskel Arbeidsbelastning (W)

205 2,64

Arbeidsbelastning pr kg (W)

% av VO2maks % av makspuls

78 79

Even Jarstad 39 år - testleder NIMI Har en mastergrad i Idrettsvitenskap, med fordypning i idrettsfysiologi, fra Norges Idrettshøgskole. Even har siden 2007 jobbet som idrettsfysiolog/fysiologisk testleder i 100 % stilling ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi) på Ullevaal stadion. Ved Nimi utfører Even tester av aerob utholdenhet (maksimalt oksygenopptak og laktat terskel), arbeids-EKG ifm hjerteutredning, og tester for vurdere luftveisproblematikk som f.eks anstrengelsesutløst astma. Even veileder også mo- sjonister og utøvere i utholdenhetstrening og holder foredrag om utholdenhetstrening og testing av utholdenhet.

Arbeidsøkonomien VO2 (L·min-1) ved 150 W 2,10 VO2 (L·min-1) ved 175 W 2,32

Begrepsforklaringer: KMI= Kroppsmasse index TTU = tid til utmattelse under VO 2 maks test VO 2 = oksygenopptake VO 2 maks = maksimalt oksygenopptak W = Watt

# 28 GRUPPETTO 67

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease