Gruppetto SYKKELSPORT 13-2016

går ”tom” underveis, og man må prøve å gjemme seg i feltet for å spare krefter slik at intensiteten senkes og man klarer å hente seg inn igjen. Produksjonen av ”egenprodusert høyoktan” er langt mer tidkrevende enn tiden det tar å benytte tilgjengelig karbohydrat i blodomløpet eller fra glykogenlagrene. Dersom man ønsker å fylle karbohyd- ratlagrene, samtidig somman oppnår en superkompensasjon

glykogenlager ved moderate og kortere oppladningsfaser- i motsetning til de mer langvarige og ekstreme variantene som hyppig ble benyttet av idretts- utøvere på -80 og -90 tallet. Den ”klassiske” formen som ble be- nyttet på denne tiden går ut på at man syv dager før konkurranse utfører en såkalt ”tømme tur”, hvor man tapper kroppen for glykogen, enten gjennom lang- varig eller svært intensiv trening

med utvidede lager, kan dette gjennomføres på flere måter.

Fakta “Er du allerede i gang med rittet er det for sent å tenke på inn- taket du skulle ha gjort. Ikke er det så mange hjelperytterere rundt deg heller.”

Oppladningsregimer Gjennom de siste tiårene har opp- ladningsregimet gått fra eks- treme til mer moderate former for karbohydratoppladning. Bak- grunnen for dette er at man gjen- nom flere gode studier på spesifikke idretter har sett at man kan oppnå mye av den samme superkompensasjonen av

# 13 GRUPPETTO 87

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease