Gruppetto SYKKELSPORT 23-2018

nutter. Skal du ligge like under terskel under en økt bør du klare rundt to timer. Gruppetto: Den vanligste feilen som gjøres blant mosjonister/turryttere er at det ikke er noen plan i treningen. Det blir ”halvhardt” hele tiden og framgangen uteblir, enig i det? S. Ø.: Ja, og dette unngår du ved å lage et sesongopplegg for deg selv. Da er det mye enklere å ikke gå i den ”lapskaustreningsfella.” Veldig mange har ingen plan selv om de skal kjøre flere ritt. Tenk hva du opplever i rittene. Når faller du av? Er det i bakkene, er det

fleste tilfeller er langt fra den reelle fysiske grensen.

fulle hektiske dager med jobb, barn osv er det viktig at du sørger for nok hvile. Hvis du ikke passer på det, kommer ikke framgangen. Det er sammenheng mellom be- lastning og hvile. Ikke fokuser altfor mye på re- sultater. Du får en flott helse- gevinst uansett. Ta deg tid til å kjenne på helsegevinsten. Sørg for å få med deg gode opplevelsene uten å hele tiden tenke på at du skal kjøre deg helt ut. Du får mange gode effekter av treningen. Du forbrenner fett og sukker bedre, du får også et mentalt over- skudd. Meld på i tide Selv om jeg akkurat har snakket om helsegevinsten du uansett opp- når ved å trene, er det ingen tvil om at det å stille opp på ritt gir deg en ekstra motivasjon til å trene. Meld deg på, legg et lite press på deg selv. Har du betalt for deltak- else føles det dumt å ikke stille opp. Opplevelsen du har sammen med andre i et ritt er noe annet enn du gjør ved å sykle en tren- ingstur alene. Er foreldre for snille? Gruppetto: Foreldrene kunne kanskje vært tøffere mot egne barn. Når de sier de er slitne, er de egentlig det? S. Ø.: Jeg har fem barn og stort spenn i alder, og jeg kan se en viss negativ utvikling. Foreldre har nok for lett for å gi etter. Hvis et barn klager på at det er slitent, og vi gir etter, er vi med å på å sette en slags målestokk for barnet for hva som er nok. Det er viktig å lære barnet at det bare er å fortsette, da lærer det å ikke gi opp. Som når Alex- ander var liten nyttet det ikke å sutre, og det får han igjen for nå. Alt læres, og alt er med på å skape indre mentale grenser som i de

NEEDED Prosjektet Gruppetto: Man har lest om Needed prosjektet. Hva er det, og hva ønsker dere å finne ut? S. Ø.: Målet er å finne mennesker med hjerteproblemer som ikke vises på vanlige legesjekker. Det som er nytt er å ta blodprøver etter en fysisk aktivitet. Under Nordsjørittet i fjor stilte 1.000 syklister/deltakere opp på en maks O2test og blodprøver dagen før rittet. Etter de kom i mål tok vi en ny test, og dagen etterpå tok de en ny blodprøve. Vi fant at 8 personer hadde en hjertesykdom. Gruppetto: Er du enda mer opp- tatt av hjertet enn trenere uten din bakgrunn? I det siste har det vært mye snakk omVO2maks målinger. Er det en måling som gir den beste indikasjon på form/styr- keutvikling? S. Ø.: Du får et inntrykk av form, men det gir deg kun en indikasjon på hvor mye hjertet kan jobbe. I forbindelse med sykling er det først og fremst å kunne tåle av- og på belastningen. Sykkelritt er ujevn innsats. Da er det muskel- styrken som avgjør. Under tren- ingsøkter skal du alltid ha en stigende belastning, og da er watt- måleren en god indikator i etterkant for å lese av energifor- bruket. Du legger ikke ut på en økt med fokus på wattmåleren. Du kjører på følelse og puls blir en naturlig del av målingen. Med watt er det enkelt å måle hva du gjør under treningen. Det gir deg et styringsverktøy som kan måle den reelle innsatsen, enten det er motvind, medvind eller bakke. Det snakkes mye om at man har en terskel. Det er kraften du bør klare å produsere i 30-40 mi-

fartsøkningene eller tempovariasjonene?

Skal du prestere på ditt optimale nivå må du trene på det du må for- bedre. Tren gjerne sammen med noen som er bedre. Tren teknikk. Bli god til å ligge på hjul. Det viktigste; Lag deg en plan. Det blir også morsommere å trene. Legg for eksempel inn fem bak- keintervaller innen en viss pe- riode, og du vil oppleve at det blir enklere å gjennomføre den. Gruppetto: Over til proffverden. Du har hatt en tid med Katusha. Hvordan opplevdes den verden fra innsiden? S. Ø.: En ting som er annerledes er at treneren har en mindre viktig rolle enn det vi er vant til fra norsk idrett. Her hjemme er det ofte et nært forhold mellom trener og ut- øver – noe jeg tror er riktig. Sports- direktøren har en mer framtreden rolle i profflagene. Han forvalter rytterne, organiserer det meste. Jeg mener det er mye å hente på en bedre organisering i lagene. Foreløpig er det for mange igjen på lagene fra EPO-tiden. Dette gjør at det blant enkelte ledere har en redsel for å trene for hardt. Trente man med EPO var det injeksjoner, så intensiv tren- ing, og så kom rittet. Etter det fulgte hvile for å restituere seg etter en intensiv periode. Dette holder ikke om du skal

”Skal du bli bedre til å kjøre tøffe turritt, må du tåle gjentatte av- og på belastninger.”

# 23 GRUPPETTO 35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease