MERITUM 4 (71) 202319

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

Odrobina magii – czyli jak współczesne technologie i laptopy czwartoklasistów mogą pomóc w zrozumieniu fizyki

EWA KOWALSKA Nauczyciel konsultant Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

W tym roku czwartoklasiści otrzymali doskonałe narzędzie do nauki, jakim jest laptop. Pomimo że fizyka w szkole podstawowej pojawia się dopiero w VII klasie, żal byłoby nie wykorzystać okazji, która się w związku z tym pojawiła. Gdyby zapytać dowolnego, spotkanego na przystanku człowieka, jakie są jego szkolne wspo- mnienia związane z fizyką, to z dużym prawdopo- dobieństwem usłyszelibyśmy, że nie przepadał za tym przedmiotem. Niestety w ogólnej opinii fizyka jawi się jako trudny przedmiot, który obok mate- matyki sprawia uczniom bardzo dużo problemów. Ale właściwie dlaczego tak jest? Przecież otacza nas ona zewsząd, z czego zdecydowana większość ludzi nie zdaje sobie na co dzień sprawy. Nie jeste- śmy świadomi faktu, że znając prawa fizyki, możemy sobie znacznie ułatwić życie. Co można zrobić, aby to zmienić? Czy musi tak być? Czy fizyka ma się kojarzyć uczniom tylko z kło- potami? W ostatnich latach pojawiło się wiele narzę- dzi, dzięki którym możemy zadbać o wszechstronny

rozwój dzieci i młodzieży. Narzędzia te pomagają lepiej zrozumieć prawa fizyki nawet najmłodszym, którzy już w ramach przyrody spotykają się z nie- którymi typowo fizycznymi zagadnieniami. Czwarta klasa jest więc świetnym momentem, aby odczarować „trudną fizykę” i pokazać ją dzie- ciom z tej fascynującej strony. Jest to przecież nauka tworząca rzeczywistość, w której żyjemy i z której fenomenu korzystamy każdego dnia. W podstawie programowej przyrody można znaleźć i wybrać z niej tę typowo fizyczną część. Poniżej przedstawiono zaledwie kilka przykładów narzędzi, dzięki którym można te treści przekazać uczniom w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Co więcej – umożliwi to lepszy rozwój kreatywności i umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Już na tym etapie należy zrobić wszystko, aby ucz- niowie nie bali się pytać, eksperymentować i docie- kać, dlaczego coś dzieje się właśnie tak, a nie inaczej.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker