MERITUM 4 (71) 202321

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

ODROBINA MAGII – CZYLI JAK WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE I LAPTOPY CZWARTOKLASISTÓW MOGĄ POMÓC W ZROZUMIENIU FIZYKI

Doskonałym narzędziem dla fizyków są animacje i symulacje. Duży zbiór można znaleźć na osobistej stronie nauczyciela z Moraw Vladimíra Vaščáka, poświęconej fizyce w szkole1 (rys. 3).

Rysunek 3. Przykłady animacji na stronie Vladimíra Vaščáka

Animacje świetnie sprawdzają się także podczas poznawania zasad działania przyrządów optycznych. Dzięki nim dużo łatwiej jest wyobrazić sobie, co tak naprawdę dzieje się w takich urządzeniach. Skupia- jąc się na obrazie, a pomijając pojawiającą się chwilami dość skomplikowaną matematykę, można prze- śledzić bieg promieni świetlnych i cały mechanizm powstawania odpowiednio powiększonego obrazu, np. z wykorzystaniem mikroskopu (rys. 4), lornetki (rys. 5) czy też lupy (rys. 6).

Rysunek 4. Poszczególne etapy obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu. Zasady mikroskopowania. Źródło: https://tiny.pl/clgvp

Rysunek 5. Powstawanie obrazu w lornetce Źródło: https://tiny.pl/clgbp

1 https://www.vascak.cz/physicsanimations.php

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker