MERITUM 4 (71) 202323

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

ODROBINA MAGII – CZYLI JAK WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE I LAPTOPY CZWARTOKLASISTÓW MOGĄ POMÓC W ZROZUMIENIU FIZYKI

Jeżeli chcemy natomiast przeanalizować pozorną wędrówkę Słońca, odpowiednie materiały znaj- dziemy na ZPE. Rysunek 8 przedstawia sferę nie- bieską z zaznaczonymi kierunkami geograficznymi, zenitem, południkami oraz liniami wskazującymi przebieg pozornej wędrówki Słońca po sklepieniu niebieskim. Dzięki takiej przestrzennej grafice ucz- niowi zdecydowanie łatwiej będzie wyobrazić sobie i zrozumieć to zjawisko.

Materiały te można przedstawić uczniom podczas lekcji, ale również przydadzą się im do pracy włas- nej w domu. Warto też wspomnieć, że dzięki pozornym wędrówkom Słońca oraz zmianom długości i poło- żenia cienia określano w przeszłości czas. Oczy- wiście mowa tu o zegarach słonecznych (rys. 10).

Rysunek 10. Zegar słoneczny Źródło: Wikimedia Commons, https://tiny.pl/clgz1

Rysunek 8. Sfera niebieska Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/clgzm

Świetnym narzędziem jest też aplikacja Genially3, w której możemy tworzyć interaktywne treści (rys. 11), aby uatrakcyjnić lekcje i lepiej dotrzeć do uczniów. Również uczeń może sam tworzyć inter- aktywne notatki czy zadania domowe, co sprawi, że praca domowa będzie zdecydowanie przyjemniej- sza i ciekawsza, a uczeń chętniej ją wykona.

Na ZPE znajdziemy nie tylko ilustracje czy opisy. Świetnym narzędziem są także materiały filmowe, w których można znaleźć np. wytłumaczenie zagad- nienia zmiany długości cienia gnomonu w zależno- ści od wysokości Słońca nad horyzontem (rys. 9).

Rysunek 9. Zmiana długości cienia

gnomonu świadczy o tym, że wysokość Słońca nad horyzontem się zmienia. Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/clgzm

3

https://genial.ly

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker