MERITUM 4 (71) 202325

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

ODROBINA MAGII – CZYLI JAK WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE I LAPTOPY CZWARTOKLASISTÓW MOGĄ POMÓC W ZROZUMIENIU FIZYKI

Rysunek 14. Schemat budowy termoskopu – do samodzielnego wykonania Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/clpf2

Rysunek 13. Budowa termometru Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/cl7wg

Dzięki gotowym materiałom zgromadzonym na ZPE możemy również sprawdzić ciśnienie atmosfe- ryczne (rys. 15), które jest jednym ze składników pogody, jak również zapoznać się z budową barometru – urządzenia służącego do pomiaru ciśnienia (rys. 16).

Rysunek 15. Różnice ciśnienia w zależności od wysokości. Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/clpfz

Rysunek 16. Budowa barometru Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/clpfz

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker