MERITUM 4 (71) 202327

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

ODROBINA MAGII – CZYLI JAK WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE I LAPTOPY CZWARTOKLASISTÓW MOGĄ POMÓC W ZROZUMIENIU FIZYKI

Za pomocą czujników temperatury mierzymy temperaturę powietrza, a następnie sprawdzamy, czy i ewen- tualnie w jaki sposób wpływa na nią ruch powietrza. Analizę przeprowadzamy dla suchej i mokrej sondy (zmiana wilgotności) (rys. 19, rys. 20).

Rysunek 19. Widok interfejsu CoachLab II+ z zapisem temperatury w przebiegu doświadczenia

Rysunek 20. Widok interfejsu CoachLab II+ z zapisem zmian temperatury

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker