MERITUM 4 (71) 2023

28

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA KOWALSKA

Podobne doświadczenia możemy wykonać z czujnikiem ciśnienia. Tu dodatkowo możemy sprawdzić, w jaki sposób zmienia się ciśnienie podczas zanurzania ciała w wodzie (rys. 21).

Rysunek 21. Zapis zmian ciśnienia widoczny na ekranie interfejsu pomiarowego CoachLab II+

Jeszcze inne możliwości daje zastosowanie czujników Pasco, które łączą się bezprzewodowo z kom- puterem lub telefonem (rys. 22).

Rysunek 22. Czujniki temperatury oraz prędkości i kierunku wiatru Pasco

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker