MERITUM 4 (71) 202329

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

ODROBINA MAGII – CZYLI JAK WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE I LAPTOPY CZWARTOKLASISTÓW MOGĄ POMÓC W ZROZUMIENIU FIZYKI

Dzięki nim możemy – podobnie jak w CoachLab II+ – mierzyć temperaturę, ciśnienie, wilgotność i spraw- dzać, w jaki sposób zmieniają się te parametry w zależności od warunków zewnętrznych (rys. 23, rys. 24).

Rysunek 23. Widok wskazań temperatury przy użyciu suchej i mokrej sondy Pasco

Rysunek 24. Widok wyników pomiarów prędkości i kierunku wiatru oraz temperatury powietrza z użyciem czujników Pasco

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker