MERITUM 4 (71) 2023

2

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

Kilka refleksji na temat programistów, nauki programowania w szkole i kreatywnego, twórczego rozwiązywania problemów

GRAŻYNA GREGORCZYK Była wieloletnia Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Wrzesień tradycyjnie jest postrzegany jako czas, kiedy żegnamy wakacje i powracamy do szkoły, ale to także miesiąc obfitujący w różne święta związa- ne z technologią informacyjną i programowaniem. 13 września, w 256. dniu roku, obchodzimy Dzień Programisty (w latach przestępnych 12 września), 9 września – Dzień Testera Oprogramowania, natomiast 16 września Dzień Wolnego Oprogra- mowania. Nieformalne święto programistów przypada na 256 dzień roku. Liczba 256, czyli 2⁸, jest ważna dla programistów, symbolizuje wszystkie wartości, jakie może przyjąć jeden bajt w swojej 8-bitowej posta- ci. Zdaniem samych programistów ta kombinacja liczb najwierniej oddaje charakter ich codziennej żmudnej pracy pisania kodów i generowaniu cią- gów liczbowych.

Data 9 września również nie jest przypadkowa, po- nieważ wiąże się z ciekawą historią, która nie tylko miała wpływ na ustalenie święta, ale także na po- wstanie nowej specjalizacji. To właśnie 9 wrześ- nia 1947 roku na Harvardzie, podczas testowania komputera Mark II, znaleziono pierwszego „buga” w historii. Wprowadzenie do informatycznego żargonu terminu bug (z ang. pluskwa, owad) przypisywane jest amerykańskiej admirał Grace Hopper, jednej z najważniejszych kobiet świata technologii, na- zywanej również matką wszystkich programistów. Stało się to po znalezieniu ćmy, która dostała się do wnętrza maszyny i spowodowała jej awa- rię. Owad został usunięty, wklejony do dziennika i opatrzony komentarzem, przypisywanym właśnie Grace Hopper.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker