MERITUM 4 (71) 20233

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT PROGRAMISTÓW, NAUKI PROGRAMOWANIA W SZKOLE I KREATYWNEGO, TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Rysunek 1. Pierwsza komputerowa „pluskwa” usunięta z komputera Mark II Źródło: Wikipedia – wolna encyklopedia, https://tiny.pl/cj9qq

Dzień Wolnego Oprogramowania – obcho- dzony w trzecią sobotę września – dotyczy opro- gramowania, które może być uruchamiane, kopio- wane, rozpowszechniane i analizowane przez jego użytkowników, ponieważ mają oni dostęp do kodu źródłowego. Większość znanych programów ma swoją wer- sję wolnego oprogramowania, ale nie wszystkie wolne programy są bezpłatne. Zamieszanie wpro- wadza tutaj język angielski, ponieważ słowo free oznacza zarówno wolne, jak i darmowe. Wszystko zaczęło się w latach 80. od Richarda Stallmana. Młody inżynier zatrudniony jako progra- mista w Laboratorium Sztucznej Inteligencji Massa- chusetts Institute of Technology miał problem ze swoją drukarką. Wiedział, jak ją naprawić, jednak nie było to możliwe, ponieważ nie miał dostępu do kodu źródłowego programu obsługującego sprzęt.

Właśnie to było początkiem walki Stallmana z za- mkniętym oprogramowaniem. Tak powstał ruch Wolnego Oprogramowania. Przykładami wolnego oprogramowania są znane aplikacje: Firefox, Android, GIMP, Inkspace, LibreOffice czy Linux. Wikipedia także jest tworzo- na na serwerach bazujących na wolnym oprogra- mowaniu. Jeżeli zaś chodzi o programistów, to Polacy nie od dzisiaj są uznawani za jednych z najlepszych programistów na świecie. Konsekwentnie prowa- dzą w rankingach najważniejszych konkursów pro- gramistycznych, współtworzą innowacyjne spółki, laboratoria badawcze, jak np. amerykańskie OpenAI, należą do specjalistów najchętniej poszukiwanych i zatrudnianych przez zagraniczne firmy. Są świet- ni, jeżeli nie powiedzieć wybitni w programowaniu.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker