MERITUM 4 (71) 202339

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

CYFROWE I ANALOGOWE SPOSOBY NA WIEDZĘ O ZJAWISKACH POGODOWYCH

Meteo.pl – serwis podający numeryczną prognozę pogody. Co będzie jutro, pojutrze, za dwa dni. Początek korzystania z serwisu nie jest prosty, bo trzeba wskazać, dla jakiej lokalizacji ma być podana prognoza pogody. Ale czwartoklasiści powinni dać sobie radę. Potem też nie jest łatwiej, gdyż serwis pokazuje tzw. meteogramy, czyli graficzne przebiegi prognozowanej temperatury, wilgotno- ści, ciśnienia, opadów w nadchodzących dniach. Trzeba umieć czytać wykresy, a to początkowo jest trudne. Ale może jest to dobra okazja do rozpo- częcia nauki czytania wykresów? Aktualnie serwis meteo.pl prowadzi prace nad unowocześnieniem interfejsu. Prezentowane co pewien czas propozy- cje nowych funkcjonalności umożliwiają łatwiejszy odczyt parametrów pogody – pojawia się okienko wyświetlające wartości liczbowe odpowiadające miejscu wskazywanym przez kursor. Już nie trzeba będzie analizować współrzędnych na wykresie. Może trochę szkoda…

Obserwatorzy.info – serwis podający informacje o tym, co w pogodzie dzieje się w tej chwili w Polsce i w Europie. Idzie burza – widać, że idzie. Nad- chodzą chmury deszczowe – widać, że nadcho- dzą. Informacje są wizualizowanie na mapie Polski, którą można poszerzyć na całą Europę, a nawet cały świat, ale najdokładniejsze informacje są dla Polski i okolic. Prócz wizualizacji można poczytać wiadomości tekstowe i obejrzeć fotografie nadsy- łane przez społeczność Sieci Obserwatorów Burz. Usługa wyświetla trochę reklam, ale nie przeszka- dzają w korzystaniu z witryny. W dziale „edukacja” zgromadzono bardzo dużo informacji, które będą przydatne, by uczynić zadość wymaganiu podstawy programowej: uczeń nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i opisuje ich następstwa, opisuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas występo- wania niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej).

Serwis ma swoją aplikację mobilną, METEO ICM.

Rysunek 2. Widok bieżącej sytuacji pogodowej z serwisu Windy

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker