MERITUM 4 (71) 2023

40

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

DARIUSZ BRZUSKA

Rysunek 3. Poziom pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu, 7 grudnia 2023 r przed południem, widoczny w Windy

Serwis ma swoją aplikację mobilną Monitor Burz. Według mnie każde dziecko powinno ją mieć na swoim urządzeniu mobilnym. Przy uruchomionym powiadamianiu aplikacja ostrzeże o wyładowaniach atmosferycznych w wybranym promieniu, od 15 do 100 km. Aplikacja jest bezpłatna, ale od czasu do czasu wyświetla reklamy, oczywiście istnieje wersja PRO, za to bez reklam. Windy.com – bardzo rozbudowana witryna, przy pomocy której uczeń jest w stanie sam odkry- wać zjawiska pogodowe w Polsce i na całym świe- cie, ale i nauczyciel może przeprowadzić z ucz- niami ciekawe zajęcia. Oczywiście jest prognoza pogody na tydzień naprzód dla praktycznie każdego punktu na kuli ziemskiej, jest stan bieżący pogody z przeglądem sytuacji z minionej godziny (dłuższy okres historii dostępny w płatnej wersji Premium), także dla każdego miejsca na Ziemi. Może chcemy np. zobaczyć istniejące w tej chwili cyklony tropi- kalne nad Pacyfikiem wraz z ich dotychczasową

i przewidywaną ścieżką? Żaden problem – jest warstwa „monitor huraganów”. Zapylenie PM 2,5? Chmury? Fale? Temperatura mórz i oceanów? Gru- bość pokrywy śnieżnej? Poziom promieniowania radioaktywnego? Proszę bardzo! Parametry przy gruncie, a może na jakiejś wysokości? – trzeba tylko ustawić. Eksploruję WINDY od kilku lat i ciągle dowiaduję się czegoś nowego. Polecam. Oczywiście jest aplikacja mobilna, po prostu WINDY. W wersji Premium ma ogromne możliwości, ale w bezpłatnej wersji podstawowej też zupełnie wystarcza. Wszystkie trzy zaproponowane witryny są w pol- skiej wersji językowej, wszystkie trzy są warte pole- cenia jako źródło wiedzy przyrodniczej w zakresie pogody i zjawisk pogodowych, z każdą z nich uczeń na swoim laptopie powinien spróbować sił. Ja będę nadal zachęcał uczniów do korzystania z nich. ∞

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker