MERITUM 4 (71) 202341

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

Kiedy technologia wchodzi pomiędzy regały: opowieść o Chromebookach w bibliotece szkolnej AGNIESZKA HALICKA Nauczycielka bibliotekarka, trenerka edukacyjna, twórczyni marki EduTriki, certyfikowana edukatorka Google, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Innovative Educator Fellow, Ambasadorka Genially, Wakeleta, Microsoft Flip, Korbo, Zosi – małej nauczycielki, SMART Technologies i EkoEksperymentarium, inicjatorka oddolnej grupy „Laboratoria Przyszłości w praktyce”, wpisana na Listę 100 w latach 2020, 2021 i 2022, wpisana na Honorową Listę 100, nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2021.

nie tylko miejsce pełne książek. To także laborato- rium technologiczne, w którym znajdują się naj- nowsze narzędzia, takie jak monitor interaktywny, drukarka 3D, długopisy 3D, różnorodne roboty, klocki LEGO, Korbo, Skrikit i wiele innych. Jednak jednym z najważniejszych nabytków, który przy- niósł rewolucję w bibliotece Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, były Chromebooki. Dlaczego one? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w dalszej części tego artykułu.

Czy pamiętacie czasy, kiedy biblioteka szkolna była miejscem ciszy, pełnym regałów z książkami, gdzie głównym zadaniem ucznia było czytanie i spisy- wanie informacji? Współczesna biblioteka szkolna przekształciła się w centrum technologii, innowa- cji i współpracy. Dzięki nowoczesnym narzędziom, takim jak Chromebooki, uczniowie nie tylko zdo- bywają wiedzę, ale także tworzą, eksperymentują i dzielą się nią. W mojej nowoczesnej bibliotece szkolnej każdy kąt jest świadectwem tej cyfro- wej metamorfozy, która nadaje edukacji zupełnie nowy wymiar. Zapraszam do podróży przez świat, w którym tradycyjne metody nauczania łączą się z najnowszymi osiągnięciami technologii, dając uczniom narzędzia do kształtowania przyszłości.

CZYM WŁAŚCIWIE SĄ CHROMEBOOKI?

Aby zrozumieć fenomen Chromebooków, warto dowiedzieć się, jakie mają cechy, czym się cha- rakteryzują i dlaczego idealnie nadają się do pracy w bibliotece szkolnej. Najprościej mówiąc, są to lap- topy, które redefiniują pojęcie przenośnej technolo- gii w edukacji. Choć z zewnątrz mogą przypominać tradycyjne laptopy, ich wnętrze i filozofia działania mocno odbiega od typowych komputerów.

WSTĘP

Pracując na stanowisku nauczycielki bibliotekarki, zawsze poszukuję nowatorskich rozwiązań, które pomogą uczniom rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty. Moja biblioteka szkolna to

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker