MERITUM 4 (71) 2023

42

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

AGNIESZKA HALICKA

Rysunek 1. Chromebooki służą nam też do programowania robotów (na zdjęciu Skriboty)

Pierwotnie zaprojektowane przez Google, Chromebooki bazują na systemie operacyjnym ChromeOS. To lekkie, oparte na przeglądarce śro- dowisko, które zostało stworzone z myślą o chmu- rowej pracy. Główną ideą Chromebooków jest minimalizacja lokalnie przechowywanych danych na korzyść przechowywania informacji w chmu- rze. Taka koncepcja przyspiesza działanie urządzeń, minimalizuje ryzyko utraty danych i zapewnia ucz- niom dostęp do ich materiałów niemal z każdego miejsca na świecie. Głównym środowiskiem pracy Chromebooka jest przeglądarka internetowa. Zamiast tradycyjnych aplikacji, które musielibyśmy instalować na dysku, uczniowie korzystają z aplikacji internetowych. To rozwiązanie nie tylko przyspiesza uruchamianie i działanie programów, ale również ułatwia aktua- lizację i zarządzanie nimi.

Interfejs ChromeOS jest prosty i intuicyjny, co sprawia, że nawet użytkownicy mniej doświad- czeni technologicznie szybko adaptują się do niego. Zaprojektowany z myślą o online’owej interakcji, Chromebook zapewnia płynne przejście między różnymi aplikacjami i usługami chmurowymi. Ponadto wbudowany sklep Google Play umożli- wia pobieranie i instalację szerokiej gamy aplikacji, dostosowując Chromebooka do indywidualnych potrzeb ucznia. W naszej szkole na dużą skalę korzystamy z różnorodnych aplikacji: edukacyjnych, graficznych, do nauki programowania i do progra- mowania robotów. Jednym z największych atutów ChromeOS jest jego bezpieczeństwo. System ten jest automatycz- nie aktualizowany, co zapewnia ochronę przed nowymi zagrożeniami. Ponadto, dzięki chmuro- wemu charakterowi, nawet w przypadku fizycznej utraty lub uszkodzenia urządzenia, dane uczniów pozostają bezpieczne i dostępne online.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker