MERITUM 4 (71) 202343

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KIEDY TECHNOLOGIA WCHODZI POMIĘDZY REGAŁY: OPOWIEŚĆ O CHROMEBOOKACH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

WDROŻENIE CHROMEBOOKÓW W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 5 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Kiedy zaczęłam myśleć o wprowadzeniu Chrome- booków do naszej biblioteki, brałam pod uwagę wiele opcji. Ostatecznie wybór padł na model Acer Chromebook 315, a decyzja ta okazała się strza- łem w dziesiątkę. Obecnie mam na stanie dzie- więć takich laptopów, a uczniowie mogę korzystać z nich w dowolnej chwili, gdy tylko przebywają w bibliotece. Nasze Chromebooki są eleganckie, ale zara- zem praktyczne. Są na tyle wytrzymałe, że dosko- nale radzą sobie w rękach energicznych uczniów i po wielu miesiącach użytkowania nie ma z nimi żadnych problemów. Wygodna, pełnowymiarowa klawiatura oraz intuicyjny touchpad sprawiają, że praca na nich jest komfortowa i przyjemna. Radzą sobie też bezproblemowo z wielozadaniowością, co jest kluczowe podczas intensywnych sesji pracy w bibliotece. Uczniowie mogą równocześnie prze- glądać internet, pracować nad prezentacjami czy nawet korzystać z bardziej wymagających aplikacji graficznych. Nasza szkoła od czasu pandemii ma wdrożoną usługę Microsoft Office 365 i korzystamy z niej w bardzo szerokim zakresie. Narzędzia Micro- soft działają świetnie także na naszych Chrome- bookach. W bibliotece dodatkowo uczniowie korzy- stają z Google Workspace. Świetną wiadomością dla nas było, że obie te usługi: od Microsoft i Google, mogą być wdrożone równolegle i jest to całkowi- cie bezpłatne. Uczniowie logują się do obu usług tym samym loginem (e-mailem szkolnym) i hasłem. Jednym z ważniejszych kryteriów podczas wyboru sprzętu była też długość czasu pracy na jednym ładowaniu. Nasz sprzęt zapewnia nawet 10 godzin pracy, co w praktyce oznacza, że urzą- dzenie spokojnie wytrzymuje cały tydzień szkolny (w bibliotece uczniowie nie przebywają bez prze- rwy) na jednym lub dwóch ładowaniach.

Nie można też pominąć współpracy z firmą Acer, która odegrała kluczową rolę we wdrożeniu Chrome- booków w naszej bibliotece. Dzięki jej wsparciu technicznemu i doradztwu, cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie. Równie ważna była rola Pawła Psutego z GoCloud Polska, który pomógł nam zintegrować Google Workspace z nowymi urządzeniami, co stało się kamieniem węgielnym naszej cyfrowej transformacji. Zawsze też można było liczyć na Pawła Czerwonego z firmy Google, z którym współpraca przebiega idealnie.

GOOGLE WORKSPACE – PODSTAWA EDUKACJI CYFROWEJ

W erze cyfrowej, w której obecnie żyjemy, nie wystarczy jedynie wprowadzić do edukacji nowo- czesnego urządzenia. Istotne jest również posiada- nie odpowiednich narzędzi i platform, które uczynią proces nauczania bardziej efektywnym, interak- tywnym i dostosowanym do potrzeb uczniów XXI wieku. Tu z pomocą przychodzi Google Workspace, który w mojej opinii stał się prawdziwym sercem edukacji cyfrowej w bibliotece szkolnej. Google Workspace, dawniej znany jako G Suite, to zintegrowany pakiet aplikacji, które nie tylko ułatwiają pracę nauczyciela, ale również wzboga- cają doświadczenie edukacyjne uczniów. Mowa tu o takich narzędziach, jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, ale także Google Classroom, które w mojej bibliotece stało się kluczowym narzędziem w zarządzaniu pracą uczniów. Korzystając z tych aplikacji, uczniowie mogą współpracować w czasie rzeczywistym, dzielić się swoimi pracami, komentować czy sugerować zmiany. Jako nauczycielka bibliotekarka z radoś- cią obserwuję, jak uczniowie, siedząc w różnych częściach biblioteki, wspólnie pracują nad projek- tem czy prezentacją, dzieląc się swoimi pomysłami i opiniami w interaktywny sposób. Dzięki chmurowej naturze Google Workspace uczniowie mają dostęp do swoich materiałów nie- zależnie od miejsca i czasu. To oznacza, że mogą kontynuować pracę nad projektem w domu czy

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker