MERITUM 4 (71) 202347

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KIEDY TECHNOLOGIA WCHODZI POMIĘDZY REGAŁY: OPOWIEŚĆ O CHROMEBOOKACH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

z Minecraft Education prowadzone przez Szymona z szóstej klasy. Szymon uczył ich programowania w Minecraft Education, dając im zadania w escape roomie, który sam dla nich stworzył.

Chromebookach, Flip otwiera przed uczniami nowe horyzonty interaktywnego uczenia się.

Głównym celem Flipa jest umożliwienie ucz- niom tworzenia krótkich filmów, które są następ- nie udostępniane w wyznaczonych wirtualnych przestrzeniach dyskusyjnych. Ale Microsoft Flip to narzędzie nie tylko do tworzenia filmów. Dzięki interfejsowi Chromebooka uczniowie mogą w łatwy sposób nagrywać cały ekran komputera, co daje im możliwość dzielenia się swoimi osiąg- nięciami w programach takich jak Minecraft Educa- tion. Wyobraźmy sobie ucznia, który krok po kroku opowiada o tym, jak tworzył swój pierwszy dom w wirtualnym świecie Minecrafta, jednocześnie pokazując na ekranie, jak to robił. Tak wyglądało np. jedno z zadań realizowanych podczas zajęć technologicznych w mojej bibliotece szkolnej. Kolejnym atutem Flipa jest możliwość komen- towania filmów przez innych uczniów. Takie inter- aktywne funkcje uczą krytycznego myślenia, kon- struktywnej krytyki oraz umiejętności przyjmowania feedbacku. Możliwość oglądania, analizowania i komentowania prac rówieśników sprawia, że proces nauczania staje się bardziej zbiorowy i ucz- niowie uczą się nie tylko od nauczyciela, ale także od siebie nawzajem. Dzięki optymalizacji Flipa pod kątem działania na Chromebookach proces tworzenia filmów jest niezwykle płynny. Uczniowie nie muszą martwić się o techniczne aspekty – mogą skupić się na twór- czej stronie zadania. Jako narzędzie edukacyjne Flip, działając na Chromebookach, stanowi idealne połączenie technologii z praktycznymi potrzebami edukacyjnymi. WAKELET: KOLEKCJONOWANIE ZASOBÓW W CYFROWYM ŚWIECIE W dobie cyfryzacji, gdzie dostęp do informacji jest nieograniczony, kluczem do efektywnej edukacji staje się umiejętność selekcji, analizy oraz orga- nizacji treści. Tu z pomocą przychodzi platforma

Rysunek 4. Wspólna nauka programowania w Minecraft Education – wyzwanie na walentynki

Jako nauczycielka bibliotekarka dbam o to, aby wirtualny świat był miejscem bezpiecznym dla uczniów. Minecraft Education pozwala na pełną kontrolę środowiska, umożliwia nauczycielom monitorowanie działań uczniów, a także dosto- sowywanie scenariuszy i zadań do konkretnych potrzeb edukacyjnych.

UCZENIE SIĘ POPRZEZ TWORZENIE KRÓTKICH FILMÓW

We współczesnym świecie edukacji, w którym technologia staje się nieodłącznym elementem procesu nauczania, Microsoft Flip (dawniej Flipgrid) jest jednym z tych narzędzi, które rewolucjonizują sposób, w jaki uczniowie komunikują się i uczą. Działając doskonale na naszych bibliotecznych

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker