MERITUM 4 (71) 202349

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KIEDY TECHNOLOGIA WCHODZI POMIĘDZY REGAŁY: OPOWIEŚĆ O CHROMEBOOKACH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Nasza biblioteka, dzięki wprowadzeniu Chromebooków, stała się miejscem, w którym technologia i edukacja łączą się w harmonijną całość. Uczniowie mają dostęp do najnowszych narzędzi, które wspierają ich w procesie nauki, a ja jako nauczycielka mogę dostoso- wać metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego z nich. Wreszcie, warto dodać, że Chro- mebooki, choć zaawansowane tech- nologicznie, są też wyjątkowo przy- jazne dla użytkownika. Ich intuicyjny interfejs sprawia, że nawet najmłodsi uczniowie szybko uczą się korzystać z dostępnych narzędzi. To nie tylko urządzenie do nauki, ale także do zabawy, kreacji i odkrywania świata.

Rysunek 5. Lekkość i mobilność sprzętu – możemy się uczyć w dowolnym zakątku biblioteki

WIZJA NOWOCZESNEJ EDUKACJI

To, co osiągnęliśmy dzięki wdrożeniu nowych technologii, to dowód na to, że edukacja może i powinna iść w parze z nowoczesnością. Uważam, że kluczem do sukcesu jest połączenie tradycyjnych metod nauczania z nowymi narzędziami, które stawiają ucznia w centrum procesu edukacyjnego, dając mu głos i wpływ na kierunek swojej nauki. Z perspektywy mojej roli w szkole widzę ogrom- ny potencjał w wykorzystywaniu technologii w edu- kacji. Dzisiejsi uczniowie to cyfrowi tubylcy, dla których technologia jest integralną częścią życia. Dlatego naszym obowiązkiem jest dostarczać im odpowiednich narzędzi i środowisk, które pozwolą osiągnąć sukces w coraz bardziej zglobalizowanym i cyfrowym świecie. Mam nadzieję, że dzięki moim doświadczeniom inni nauczyciele oraz instytucje edukacyjne zain- spirują się do wdrożenia podobnych rozwiązań. Wierzę, że inwestując w nowoczesne technologie i dostosowując metody nauczania do potrzeb XXI wieku, razem możemy kształtować przyszłość edu- kacji, która będzie bardziej inkluzywna, angażująca i skuteczna. ∞

Żyjemy w erze cyfrowej rewolucji, w której technologia nie tylko zmienia naszą codzienność, ale również kształtuje przyszłość edukacji. Dzięki narzędziom, takim jak: Chromebooki, Google Work- space, Canva, Flip, Wakelet, narzędzia do modelo- wania 3D, aplikacje do programowania robotów czy Minecraft Education, możliwe jest tworzenie inno- wacyjnych środowisk naukowych, które inspirują, angażują i rozwijają umiejętności uczniów w sposób dotychczas nieosiągalny. Jako nauczycielka bibliotekarka z dumą patrzę na ewolucję naszej biblioteki szkolnej, która stała się centrum innowacji i kreatywnego myślenia. To nie tylko miejsce, gdzie uczniowie mogą wypożyczyć książki, ale również, a nawet przede wszystkim prze- strzeń, gdzie mają okazję rozwijać swoje umiejęt- ności, współpracować z innymi i przygotowywać się do wyzwań przyszłości.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker