MERITUM 4 (71) 202351

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

LAPTOP NA LEKCJACH PRZYRODY

Panel nauczyciela pozwala na gromadzenie interesujących materiałów dostępnych w ogromnej bazie ZPE.

Rysunek 1. Panel nauczyciela w ZPE

Korzystając z panelu, można nie tylko wyszukać w bazie ZPE interesujące nas materiały, ale również z dostępnych materiałów stworzyć swój własny zasób, przygotować karty pracy dla uczniów i śledzić ich pracę z udostępnionym materiałem.

Rysunek 2. Panel nauczyciela – karty pracy

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker