MERITUM 4 (71) 2023

54

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

ANNA GRZYBOWSKA ∞ MAŁGORZATA WITECKA

Uczeń powinien umieć korzystać nie tylko z map w podręczniku i atlasie, ale także z map cyfrowych, ponieważ tego typu mapy są obecnie w powszechnym użyciu w wielu dziedzinach życia.

W portalach mapowych uczniowie mogą analizować mapy poziomicowe z cieniowaniem.

Ciekawym i bardzo przydatnym narzędziem jest serwis Geoportal⁵. Najistotniejszym elementem jego interfejsu jest Geoportal Krajowy, który służy do uruchomienia głównego serwisu mapowego, dostępnego pod adresem https://tiny.pl/tvq8t.

W Geoportalu Krajowym, zwanym potocznie Geoportalem, można skorzystać z mapy hipsometrycznej, którą uczniowie poznają na lekcjach przyrody w szkole.

Rysunek 7. Geoportal – warstwa hipsometryczna

Do nauki o różnych formach terenu można wykorzystać w Geoportalu metodę cieniowania, pod którą są ukryte mapy lidarowe, czyli niezwykle dokładna warstwa pokazująca ukształtowanie powierzchni terenu w Polsce. Zaprezentowanie dzieciom w ten sposób terenu najbliższej okolicy zwykle powoduje u nich wzrost zaciekawienia, a stąd tylko krok do wzrostu zaangażowania i wiedzy. 5

Rysunek 8. Geoportal – warstwa lidarowa

5 Geoportal, https://www.geoportal.gov.pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker