MERITUM 4 (71) 202357

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

EDUKACJA MEDIALNA I MYŚLENIE KRYTYCZNE WYZAWANIEM WSPÓŁCZESNEGO NAUCZANIA TIK

Rysunek 1. Widok strony głównej TinEye

b. Obiektyw Google (Google Lens) 2 porównuje m.in. obiekty na zdjęciu z innymi obrazami, a następnie pozycjonuje je na podstawie ich podobieństwa do przedmiotów na oryginal- nym zdjęciu.

Rysunek 2. Widok strony głównej Google Lens oraz przykład szczegółowych informacji o obrazie

2

https://lens.google

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker