MERITUM 4 (71) 202359

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

EDUKACJA MEDIALNA I MYŚLENIE KRYTYCZNE WYZAWANIEM WSPÓŁCZESNEGO NAUCZANIA TIK

• Hyperdocs 6, czyli interaktywny dokument Google, który zastępuje metodę arkuszy roboczych w dostarczaniu instrukcji. Tworzone są przez nauczycieli i przekazywane uczniom, aby an- gażować, edukować i inspirować ich do nauki.

Poniżej przykłady darmowych aplikacji:

• TextingStory 4 umożliwia prowadzenie pisem- nej konwersacji, tak samo jak każda aplikacja do przesyłania wiadomości, oraz utworzenie filmu ze swoją historią i na koniec jego udostępnienie.

Rysunek 4. Zrzut ekranu z aplikacji TextingStory

Rysunek 6. Zrzut ekranu z aplikacji Hyperdocs

• Edpuzzle 5 to narzędzie do personalizacji filmów. Wybrany film – własny lub z bazy dostępnych filmów – dostosowujemy do swoich potrzeb, wycinając odpowiedni fragment, dodając do niego notatki lub pytania w formie quizu.

Rysunek 5. Widok strony głównej aplikacji Edpuzzle

4

https://textingstory.com https://edpuzzle.com

6

https://hyperdocs.co

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker