MERITUM 4 (71) 202361

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

Początki z komputerem już w najmłodszych klasach

RENATA RUDNICKA Nauczyciel konsultant Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Myszka i klawiatura

Współczesna edukacja nieustannie ewoluuje, a ra- zem z nią metody nauczania. W dzisiejszych cza- sach komputery i technologia cyfrowa stanowią integralną część życia, a dzieci już od najmłodszych lat wchodzą w kontakt z elektroniką. Dlatego też obsługa myszki, klawiatury i komputera staje się coraz istotniejsza, a wiek uczniów klas I-III szkoły podstawowej jest doskonałym momentem, aby zacząć wprowadzać te umiejętności.

Myszka i klawiatura stanowią dwa podstawowe narzędzia, które umożliwiają interakcję z kompu- terem. W klasach I-III szkoły podstawowej umiejęt- ność korzystania z tych urządzeń jest kluczowym elementem kształcenia cyfrowego, a ich znaczenie w edukacji dzieci jest niepodważalne.

Wprowadzenie do świata kursora

Wprowadzenie do świata technologii

Myszkę można nazwać „pierwszym narzędziem” dla dzieci w świecie komputerów. To za jej pomocą po raz pierwszy zdobywają doświadczenie w kon- troli ruchu na ekranie. Manipulując myszką, uczą się podstawowych zasad, takich jak przesuwanie kursora, klikanie, podwójne klikanie i przeciąganie. Dla dzieci w wieku 6-9 lat myszka stanowi przy- jazne narzędzie, które pozwala im na wygodne poruszanie się po interfejsie komputera. To także sposób na wprowadzenie pojęć, takich jak „lewy przycisk myszy” i „prawy przycisk myszy”, które mają kluczowe znaczenie w pracy na komputerze.

Korzystanie z myszki, klawiatury i komputera to nie tylko zabawa, to ważne narzędzia, które pomagają dzieciom w nauce i rozwoju. Dzieci, które wcześ- nie uczą się tych umiejętności, mogą wykorzysty- wać je do rozwiązywania problemów, poszerzania wiedzy i rozwijania kreatywności. W klasach I-III pracę z komputerem zazwyczaj rozpoczyna się od prostych interaktywnych gier i programów eduka- cyjnych. Te cyfrowe zabawki pozwalają dzieciom na naukę w sposób przyjemny i przystępny.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker