MERITUM 4 (71) 2023

62

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

RENATA RUDNICKA

Zaprezentuję teraz kilka kroków, od których można zacząć naukę obsługi myszki. Podstawą jest pra- widłowy sposób jej trzymania. Dzieci powinny trzymać myszkę w dłoni tak, by palec wskazujący znajdował się na przycisku lewym, a kciuk na boku myszki. Kursor na ekranie reaguje na ruchy myszki, co umożliwia przemieszczanie go w dowolnym kierunku. Gdy nasi uczniowie opanują już prawidłowe trzymanie myszki nawet z zamkniętymi oczami, warto przejść do ćwiczeń. Pomoże nam w tym program Myszka ¹, który – choć graficznie prosty – zawiera siedem ćwiczeń pomagających w opano- waniu obsługi myszki i kursora.

Rysunek 1. Prawidłowe ułożenie dłoni na myszce

1. Pierwsze ćwiczenie polega na wskazywaniu kursorem myszki czerwonych prostokątów i klikaniu ich lewym przyciskiem myszki. 1

Rysunek 2. Ćwiczenie 1 z programu Myszka

1 Program myszka: https://eduinf.waw.pl/inf/utils/007_mouse/myszka.zip

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker