MERITUM 4 (71) 202363

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

POCZĄTKI Z KOMPUTEREM JUŻ W NAJMŁODSZYCH KLASACH

2. Ćwiczenie drugie polega na wskazaniu kursorem myszki żółtego kwadratu i klikaniu go przyciskiem myszki. Po każdym kliknięciu kwadrat zmienia rozmiar i położenie.

Rysunek 3. Ćwiczenie 2 z programu Myszka

3. Trzecie ćwiczenie jest podobne do drugiego, ale tutaj kwadrat się porusza, a po kliknięciu zmienia roz- miar, położenie i kierunek poruszania.

4. Czwarte ćwiczenie polega na podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy prostokątów.

Rysunek 4. Ćwiczenie 4 z programu Myszka

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker