MERITUM 4 (71) 2023

64

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

RENATA RUDNICKA

5. Ćwiczenie piąte polega na wskazaniu kursorem myszki prostokąta o tym samym kolorze co kółko i kliknięciu go dwukrotnie.

Rysunek 5. Ćwiczenie 5 z programu Myszka

6. Szóste ćwiczenie wydaje się trudniejsze, ale nawet dzieci, które jeszcze nie czytają, powinny sobie z nim poradzić. Polega ono na wskazywaniu kursorem myszki szarego prostokąta, kliknięciu go prawym przyciskiem myszy i wybraniu z menu tego samego napisu, co na wybranym prostokącie.

Rysunek 6. Ćwiczenie 6 z programu Myszka

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker