MERITUM 4 (71) 202365

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

POCZĄTKI Z KOMPUTEREM JUŻ W NAJMŁODSZYCH KLASACH

7. Ćwiczenie siódme polega na dopasowaniu koloru prawej elipsy do koloru lewej poprzez przeciąganie myszką rączki suwaka.

Rysunek 7. Ćwiczenie 7 z programu Myszka

Innym ciekawym ćwiczeniem jest test szybkości klikania2, który pozwala na sprawdzenie, ile kliknięć można wykonać w ciągu 10 sekund.

Rysunek 8. Tester szybkości klikania

2 https://slonecznystok.pl/clicktest.html

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker