MERITUM 4 (71) 2023

74

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

Przydatne strony internetowe dla nauczyciela i ucznia

BARTŁOMIEJ KROWIAK Specjalista ds. merytorycznych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

PRACA Z PLIKAMI I FORMATAMI

W dobie powszechnego dostępu do internetu i dynamicznego rozwoju technologii możliwości edukacyjne i zawodowe nabierają nowego wymiaru. To, co jeszcze kilka lat temu wymagało dużo wysiłku, czasu i specjalnego oprogramowania, dzisiaj jest w zasięgu jednego kliknięcia. Pełen zasobów i narzędzi online internet zmienia sposób, w jaki uczymy się i realizujemy zadania. Praca nauczy- cieli i proces nauki stają się bardziej interaktywne, a dostęp do cennych materiałów edukacyjnych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki rosnącej liczbie przydatnych stron internetowych zarówno nauczyciele, jak i ich podopieczni mogą korzystać z różnorodnych narzędzi. Technologia pozwala znaleźć rozwiązania, które nie tylko uła- twiają nasze codzienne obowiązki, ale także inspi- rują do eksploracji nowych ścieżek i możliwości. Wiedza i kreatywność są na wyciągnięcie ręki. W poniższym artykule zostaną przedstawione przykładowe strony internetowe i znajdujące się na nich narzędzia, które mogą usprawnić pracę nauczyciela i wspomóc uczniów w osiąganiu suk- cesów w nauce.

Narzędzia do edycji plików graficznych są nieoce- nione zarówno dla nauczyciela przygotowującego materiały dydaktyczne, jak i dla ucznia tworzącego projekty. Strona internetowa iLoveIMG 1 to miejsce, w którym można dokonać różnorodnych transfor- macji własnych obrazów bez konieczności instalacji skomplikowanego oprogramowania (rys. 1). Strona zawiera bezpłatny dostęp do kilku opcji, które uruchamiamy, klikając w wybrany kafelek. Możliwa jest np. kompresja plików graficznych, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca na dysku. Można konwertować pliki z jednego formatu na inny, zapewniając wszechstronność w pracy z róż- nymi aplikacjami i urządzeniami, natomiast funkcja skalowania pozwala dostosować rozmiar grafik do swoich potrzeb, co jest szczególnie przydatne przy tworzeniu materiałów edukacyjnych (rys. 2).

1

https://www.iloveimg.com

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker