MERITUM 4 (71) 202375

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA

Rysunek 1. Widok strony głównej iLoveIMG

Usuwanie tła z obrazków może być czasochłon- nym zadaniem, ale nie z iLoveIMG. Jest dostępne narzędzie pozwalające na błyskawiczne usunięcie tła z dowolnej fotografii, co jest przydatne przy tworzeniu grafik do prezentacji lub projektów szkol- nych (rys. 4).

Rysunek 2. Panel widoczny po wybraniu

opcji skalowania i wczytaniu pliku

iLoveIMG oferuje też narzędzia online do szyb- kiej edycji grafiki (rys. 3). Można wycinać, zmie- niać rozmiar i obracać obrazy, dostosowując je do swoich projektów. Funkcja Upscale Image pozwala poprawić jakość niskorozdzielczych obrazów, co jest przydatne w przypadku potrzeby wydobycia i ukazania większej liczby szczegółów.

Rysunek 4. Użycie narzędzia do wycinania tła

Rysunek 3. Panel widoczny po wybraniu opcji edycji grafiki i wczytaniu pliku

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker