MERITUM 4 (71) 2023

78

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

BARTŁOMIEJ KROWIAK

QR Code Monkey może być cennym narzędziem edukacyjnym dla nauczycieli. Można je wykorzystać do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych, prowadzenia gier zespołowych czy organi- zowania ciekawych łamigłówek. Ograniczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia. Jeżeli natomiast potrzebna jest krzyżówka z określonymi przez nas hasłami i odpowiedziami – w sieci znajdują się również generatory pomocy dydaktycznych. Przykładowo na stronie krzyżówki 5 znajduje się kreator takich zagadek. Można tu też rozwiązywać losowo generowane krzyżówki (rys. 10).

Rysunek 10. Nagłówek na stronie krzyżówki.edu.pl

Po wyborze zakładki Ge- nerator krzyżówek internau- cie przedstawiana jest instruk- cja sposobu tworzenia karty pracy do rozwiązania (rys. 11). Hasła do odgadnięcia i wpisa- nia oraz ich opisy można po- dać samemu albo wylosować ze słownika, zarówno w języ- ku polskim, jak i angielskim. Po określeniu zawarto- ści krzyżówki, której również można nadać tytuł, należy przejść do kolejnego etapu jej tworzenia na dole strony (rys. 12). 5

Rysunek 11. Widok kreatora krzyżówek

Rysunek 12. Gotowa krzyżówka

5

https://www.krzyzowki.edu.pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker