MERITUM 4 (71) 2023

82

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

BARTŁOMIEJ KROWIAK

Rysunek 20. Strona główna Virtual Vacation

Rysunek 21. Wspólne układanie puzzli oraz pożądany efekt

Dla osób lubiących wspólne układanie puzzli pro- pozycją może być JigsawPuzzles.io 16 . Jest to strona pozwalająca na wybór grafiki oraz ustalenie liczby i kształtu elementów, a następnie zabawę w gronie znajomych lub udostępnienie rozgrywki również osobom z zewnątrz.

sieci odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej edukacji, otwierając drzwi do nieograniczonych możliwości nauki. Pomaga nauczycielom i uczniom budować bliższe relacje, uczyć się w sposób przyjemniej- szy i bardziej kreatywny. W artykule przedstawiona została różnorodność dostępnych narzędzi online, które pomagają nauczycielom i uczniom osiągać wskazane cele edukacyjne. Pomagają one tworzyć spersonalizowane materiały dydaktyczne, inter- aktywne lekcje i przyjazne środowisko rywalizacji. Komputer i internet są źródłem inspiracji i pomy- słów, wspierają rozwijanie umiejętności i ciekawości, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Ich wszechstronność sprawia, że edukacja staje się nie tylko efektywniejsza, ale także atrakcyjniejsza. ∞

PODSUMOWANIE

W dzisiejszym świecie komputerów i internetu edu- kacja każdego dnia nabiera nowego wymiaru. Nie ogranicza się już tylko do suchych faktów i wzorów. Dzięki rozwojowi technologii staje się bardziej anga- żująca i interaktywna. Komputer z dostępem do

16

https://jigsawpuzzles.io

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker