MERITUM 4 (71) 2023

84

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

ELŻBIETA PRYŁOWSKA-NOWAK

Rysunek 1. Fragment zbiorów eksperymentu Puzzle Party – zdigitalizowane obrazy związane z Krakowem

W przykładzie przedstawionym na rysunku 2 obrazem wybranym do złożenia jest witraż Życie jest snem krótkim , wykonany według projektu Józefa Mehoffera. Materiał zawiera wzór do ułożenia, możli- wość wyboru liczby elementów, tytuł pracy, imię i nazwisko autora, miejsce udostępniania oryginału dzieła w stacjonarnym muzeum. Ze szczegółowymi informacjami na temat prezentowanego materiału można zapoznać się przed rozpoczęciem gry lub po jej zakończeniu.

Rysunek 2. Informacja o obrazie przygotowanym do gry w puzzle z widocznym do wyboru trybem gry: indywidualnie lub w zespole (Multiplayer)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker