Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

1/ /C ^E -y' $ t i* s

^ /é /r r ZCé drr

t & t l p

U f - P-.

4 ^ u 'iza i.^ u y

/ s .

SJ

b .

S 3

33c.

/ j

3 S 7

'fø 'C W jd / . ,

96

t i

. / / iUW

//AU-./^C^

n

2*

Z i '

f y ø t ø ,

£

3 /

S /

n

:f

C }

62

1

JrH^t //j^ t4

J r k .

C o

IA<

n

n

I d

d . k

Btøfyowioiot.

v f

c /b i i'V)/ 1

/< ?

S

f3

S3 /

*2 l n

Jo

%hbts

% j

t j l

f i

M

h *

Made with FlippingBook - Online magazine maker