Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Returnerede Mærker, For­ brugerkort og særlige Købekort, (fra Dødsboer, Udenlands­ rejsende m. v.)

Specifikation over ekstra uddelte Mærker, Forbruger- kort o g særlige Købekort ved Tab, Tyveri, Brand m. m. K o rt — hvo rfra nedennævnte Mæ rker er udle veret — skal op­ føres paa Forsiden under „U d d e lt" og resterende Mæ rker opføres under „T ilo versblevn e fraklippede Mæ rker"

Specifikation over Mærker, Forbrugerkort og særlige Købekort, som vedlagt tilbagesendes

T iloversblevne fraklippede Mærker

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre ..................

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre

2. Sukkermærker å V 2 k g ...............................

2. Sukkermærker å */2 kg . . .

3. Smørmærker å 250 g ..................................

3. Smørmærker å 250 g . . . .

4. Husholdningssæbemærker...........................

4. Husholdningssæbemærker .

5. Haandsæbemærker.........................................

5. Haandsæbemærker..............

6. Rugbrødsmærker å l k g ..............................

6. Rugbrødsmærker å l kg . .

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g ..................

7. Rugsigtebrødsmærkerå 500 g

8. Havre- el. Byggrynsmærker å 1 k g .......................................

8. Havre- eller Byggrynsmærker å 1 k g . . .

9. Byggrynsmærker å V 2 k g ...........................

9. Byggrynsmærker å */2 kg .

10. T illægssæbemæ rker.......................................

10. Tillægssæbemærker..............

11. Franskbrødsmærker å 300 g .....................

11. Franskbrødsmærker å 300 g

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs-

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ......... 13. Midlertidige Forbrugerkort f. Kød - Flæsk - Paalægsvarer

13. Midlertidige Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ................................................

14. Spædbørnsudstyr A -K o r t ..............................

14. Spædbørnsudstyr A-Kort . .

15. Spædbørnsudstyr B -K o r t ..............................

15. Spædbørnsudstyr B-Kort . .

16. Mærkerne G - f - ' g - h ..........................................

16. Mærkerne e ~ f " g ~ h . . . .

17. „Ekstra Mærke“ (Børn) ! ............................

17. „Ekstra Mærke“ (B ø r n )...

18. „Ekstra Mærke“ (V ok sn e )............................

18. „Ekstra Mærke“ (Voksne).

19. Mærkerne i 32 1 i 33 ; ............................

19. Mærkerne ! 32 ) [ 33 •. .

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .....................................

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .........

21. Købekort Kvinder ( r ø d e ) ..............................

21. Købekort Kvinder (r ø d e )..

22, Købekort Mænd (b laa )..................................

22. Købekort Mænd (blaa) . . . .

Det fremhæves, at enhver Forsendelse af Rationeringskort m. v. i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 647 af 16 December 1940 om Opbevaring af Rationeringskort (-mærker), Indkøbskort m. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis Forsendelsen sker med Jernbane, som Fragtgods, Ilgods eller Ekspresgods.

Til evt. Bemærkninger:

Made with FlippingBook - Online magazine maker