Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Specifikation til Gruppe 2 a. (Personer, der hver v il kunne faa udleveret 1 Stk. Tillægssæbekort).

Nr.

Nr.

Nr.

Stk.

69. udleveret

Stk.

udleveret...............

Stk.

35. udleveret

1 .

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

99

...........................

tt

99

99

»

........................... * ................ *

tt

99

ff

99

99

99

ft

»#

* * ................ ............................ »

99

99

99

»»

* * ................. ............................. „

tt

tt

tf

»»

• • .................

tt

tt

tt

• • ................ ............................

99

tf

rt

tt

tt

..........................

99

rt

ff

99

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

»»

...........................

99

tt

99

.......................................................- ft

ft

tt

ft

99

..............*........... ............................

tt

tt

tt

tt

tt

• ....................... ..................... -...... »»

tf

n

99

*

• • ................

tt

99

tt

»

...........................

tt

tt

99

99

n

...........................

99

99

..........................

99

n

tt

99

. . .................

tf

tt

99

' ft

tt

»

...........................

99

99

tt

tt

»

• • ................

tt

tt

tt

...........................

tt

99

tt

tt

w

• • .................

99

99

tt

M

........................... ............................ 99

99

99

99

...........................

tt

tt

99

tt

........................... ............................

tt

99

99

tf

tt

«

* * ................ ............................ ff

tf

99

99s

................ >»

tt

* * ................

99

99

99

n

• • ................

99

tt

tt

.......................... ............................ M

ft

99

99

tt

.......................... ............................ >»

rt

tt

tt

99

100. 101. 102.

„ Gruppe 2a. ialt Stk.

»

...........................

♦»

99

tt

............... ..........

99

tt

tt

tt

w

...........................

tt

tt

99

Specifikation til Gruppe 2 b. (Personer, der hve r v il kunne faa udleveret 2 Stk. Tillægssæbekort).

Nr. 41. udleveret 42. ft 43. ft 44. tt 45. tt 46. tt 47. tt 48. tf 49. tt 50. tt 51. tt 52. tt 53. n 54. tt 55. rt 56. rt 57. tt 58. tt 59. tf

Nr. 1 .

Nr. 21. udleveret

Stk.

Stk.

Stk.

udleveret .

. .........

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

tt

............................

tt

tt

»»

........................*• •........................... tt

tt

........................

tt

n

»

...........................

tt

M

...........................

n

.........................--

tt

ft

* *

n

ft

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

...........................

tt

tt

»»

...........................

tt

• * .................

tf

rt

............................

tt

tt

tt

• •

»

rt

..................................

ft

tt

„ Gruppe2b.ialtStk.

............................

tt

tt

tt

........................... ................

ft

tt

n

»

1600. 9. 44.

*/« OLAF 0. BARFOD * CO. KØBENHAVN

Made with FlippingBook - Online magazine maker