Hjernecella 1/2024

Locked-in-syndrom Pasienter med locked-in-syndrom er helt lammet, men våkne. Ny norsk forskning viser at de fleste blir bedre

Dette kan brukes til å kommunisere. Blunking brukes ikke så mye, siden det kan være vanske­ lig å vite om pasienten sier noe eller bare er tørr i øynene, men øyebevegelser er nyttige. Legene spør pasienten om å gjøre bevegelser på oppfordring. For eksempel å se opp. Hvis det fungerer, kan man avtale at det å se opp betyr «ja».

TEKST: Journalist Ingvild Spilde

En pasient med locked-in-syndrom kan se, høre og tenke, men ikke svelge, snakke eller røre seg. Forskere ved Sunnaas sykehus har nå undersøkt hvordan det går med disse pasientene. Det skjer heldigvis svært sjelden. Opptil to-tre ganger i året kommer en ny pasient med locked-in-syndrom (LIS) til Sunnaas sykehus. Siden tilstanden er så sjelden, er det opprettet et nasjonalt rehabili­ teringstilbud der. De aller fleste av pasientene som kommer inn, er blitt rammet av hjerneslag i hjernestam­ men, områdene som forbinder hjernen med ryggmargen.

– På den måten kan man stille spørsmål, og få svar. Da er man et skritt videre.

Noen pasienter greier også å kontrollere enkelte kroppsdeler litt. De kan kanskje røre litt på en finger, eller på hodet. Da kan dette brukes på samme måte.

Peketavler og datamaskiner Legene og det tverrfaglige teamet på Sunnaas kan bruke slik kommunikasjon til å finne ut om tenkeevnen virker som normalt. Etter hvert kan de finne fram til hjelpemidler som kan gjøre det mye lettere å kommunisere. – Det finnes øye-peketavler, og avanserte datamaskiner som kan styres med øyebeve­ gelser eller med pannen, sier Becker. Rehabiliteringsoppholdet på Sunnaas varer vanligvis i to-tre måneder. Her får pasientene hjelp av en rekke fagfolk, som lege, syke­ pleiere, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped og spesialpedagog med spesialkompetanse på såkalt alternativ og supplerende kommunikasjon.

Dette kan føre til en delvis eller fullstendig lammelse av kroppen.

I noen tilfeller går slike lammelser over etter noen dager, men når tilstanden fortsetter i over seks uker, blir pasienten overført til Sunnaas. Kommuniserer med øynene Frank Becker er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han og kollegaene har lang erfaring med å kommunisere med mennesker som er låst inne i en kropp som ikke lar seg styre.

– Pasientene kan som regel blunke og bevege øynene noe, sier han.

16

Hjernecella nr. 1 • 2024

www.slagrammede.org

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online