somnus nr 4_2019

tekst og foto: Georg Mathisen Cannabis C annabis ser ut til å hjelpe mot rastløse ben, men foreløpig er ikke forskningen god nok.

mot rastløse ben

– Det er vanskelig å skrive ut canna- bis som medisin på grunn av potensi- alet for misbruk, fastslår Imad Ghorayeb. Han er ekspert på RLS – rastløse ben – ved universitetet i Bordeaux. På World Sleep Congress presenterte han marihuana som mulig løsning, men med klare forbehold. Mener at det hjelper – Brukerne sier selv at det hjelper. Men foreløpig har vi ikke noen klar konklusjon, understreker Ghorayeb. Han presenterte de foreløpige funne- ne sine på World Sleep Congress i et land der cannabis er lovlig som både medisin og hygge. I Frankrike er det ikke slik. Derfor er storparten av forskningen gjort på pasienter som røyker marihuana til daglig, ulovlig. Gamle studier – De statistiske metodene er uhen- siktsmessige, og de fleste studiene er gamle og gjort på små grupper av tunge marihuanabrukere, forteller Ghorayeb. På 2000-tallet er det gjort noen studier der metoden er litt bedre, men mange av dem har først og fremst studert hva det gjør for søvnen å slutte å bruke cannabis. RLS-forskeren forteller om en nyere studie der pasientene selv har rappor- tert om effekten. De fleste røykte

Pasientene selv mener at cannabis hjelper mot rastløse ben. Men altfor mange studier er gjort på små grupper av pasienter som allerede er tunge brukere. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

marihuana fra før, og halvparten hadde andre diagnoser i tillegg til rastløse ben. Føler seg friskere Cannabis inneholder en lang rekke stoffer, og de som er mest aktuelle i medisin – THC og CBD – motvirker hverandre på flere områder. – Å røyke marihuana økte effekten av den medisinen de allerede fikk mot RLS. Virkningen var relativt umiddelbar og varig. Pasientene følte seg oppfrisket når de våknet neste dag, forteller han. En av pasientene fikk allerede CBD.

Den hjalp mot angsten, mens det var bare røykingen som hadde effekt på rastløse ben. – Før vi kan anbefale cannabis til pasientene våre, så trenger vi mer data både om trygghet og virkning, og både på kort og lang sikt, sier Imad Ghorayeb.

16

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker