somnus nr 4_2019

Smartklokke kan diagnostisere søvnapné

Mellom ti og femten prosent av den voksne befolkningen her i landet har folkesykdommen obstruktiv søvnapné, men mange vet det ikke selv. Nå har et forskerteam på Institutt for informa- tikk på Universitet i Oslo laget en app basert på avansert maskinlæring. Sammen med en smartklokke forteller den deg om du har søvnapné.

avansert maskinlæring som sammen med en klokke forteller deg om du har søvnapné. Appen henter inn puls- data og oksygenmetningen i blodet fra klokken og fastslår om du har søvnapné eller ikke. Vi har holdt våre datasett opp mot diagnoseresultatene fra polysomnografi og polygrafi og i 95 prosent av tilfellene er vår metode like treffsikker på å avdekke søvnap- né. Vi er derfor trygge på at vi har en løsning som fungerer sier professor Thomas Plagemann til nettstedet HealthTalk. Forskerne sier at det trolig vil ta et års tid før folk flest kan laste ned appen fra Appstore eller Google Play og koble den sammen med smart- klokken. Når det skjer, kan det gi positive helseeffekter for mange. Vera Goebel, Thomas Plagemann og Stein Kristiansen er kjernen av for- skerteamet i CESAR prosjektet. De har utviklet en selvlærende program- vare basert på kunstig intelligens og maskinlæring som vil gjøre at flere personer med søvnapné kan få stilt diagnosen. – Vi regner med at appen vil kunne bli tilgjengelig for folk flest i løpet av et års tid, sier Stein Kristiansen.

– Søvnapné innebærer gjentatte ufrivillige pustestopp mens du sover. Det finnes flere typer av sykdom- men, men det vanligste er når svelg og hals klapper sammen, såkalt obstruktiv søvnapné. Noen våkner helt eller delvis, og hiver etter pus- ten. Mange er derfor trøtte og utmat- tet på dagtid. Snorking er ofte en del av bildet. Uten behandling kan dette føre til alvorlige sykdommer. sier professor Vera Goebel. Hun leder det tverrfaglige prosjektet som omfatter – De typiske symptomene er at en pasient har nattesnorking, eller at partneren observerer pustestopp som varer over 10 sekunder. En god del føler seg også trøtte og slitne og har lite overskudd i hverdagen. Ifølge norske søvneksperter er det svært viktig at du oppsøker hjelp om du har søvnapné. Lange og hyppige pus- testopp gjør at oksygenmetningen synker i blodet, og hjertet må jobbe hardere. Dette bidrar til at blodtryk- ket og nivået av stresshormoner øker. – Hvis ikke søvnapné behandles, kan det på sikt føre til sykdommer som høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, hjernes- lag, høyt blodtrykk, hjerteflimmer og diabetes type 2. Risikoen for å bli syk øker i takt med graden av søv- napné, forteller hun. Mange er ikke diagnostisert Mange i Norge har søvnapné og vet det ikke selv. Man regner med at alt fra IT-utviklere til leger. Lav oksygenmetning

som mange som 70-80 prosent ikke er diagnostisert. I verste fall er det livsfarlig. Søvnapné er en svært utbredt sykdom. Man regner med at 10-15 prosent av alle voksne nord- menn har sykdommen. Om det regis- treres mellom 5 og 14 pustestopp i timen, regnes dette som mild søvnap- né. Mellom 15 og 29 pustestopp reg- nes som moderat søvnapné, og er det over 30 pustestopp tilsier det en alvorlig søvnapné. Det er to hovedty- per av søvnapné: obstruktiv og sen- tral. Bruker Smartklokke Prosjektet samarbeider med en pro- dusent av smartklokker som i sine nyeste klokker måler oksygenmet- ningen i blodet gjennom sensorer. Det kan flytte undersøkelsen av søvnapné fra sykehuset til håndled- det. – Vi har utviklet en app basert på

Vera Goebel, Thomas Plagemann og Stein Kristiansen er kjernen av forskerteamet i CESAR pro- sjektet. (Foto: HealthTalk)

31

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker