somnus nr 4_2019

Populært møte på Venskaben

Åpent møte og enkel servering var tydelig fristende for mange selv om serveringen bare var druer og kjeks og en kopp kaffe. Men Søvnforeningens temaer var fristende.

generell innledning om søvn og søv- nens virkning på hjernen før forsam- lingen delte seg. Pasienter med hypersomnier var ekstra heldig som fikk møte to nevrologer med spesia- litet på hypersomnier samt spesialsy- kepleier Knut Bronder som har job- bet med hypersomnier i mange år. Nevrolog Simran Bajwa var nemlig også på møtet. Det var en sjelden anledning. Resten av forsamlingen ble sittende for å høre Pål Stensaas og Marit Aschehoug fortelle om sin søvnapne,

hvordan den ble oppdaget og hvor- dan de mestrer sine forskjellige hver- dager. Etterpå var demonstrasjon av forskjellige CPAP-maskiner og mange forskjellige masker. Mange reagerer med forundring over at det finnes så mange forskjellige masker på markedet som de aldri får prøve. Flere strevde med gamle masker og slitne maskiner og var ikke klar over at søvnapnépasienter har krav på ny slange, ny maske og flere luftfilter hvert år. Det er Behandlingshjelpemiddelsentralene som leverer ut dette og det skal bare være nødvendig å ringe. Selve CPAP-maskinen har normalt en levetid på 7-10 år. Søvnforeningens representanter benyttet anledningen til å formidle gode råd om CPAP på reise, at apnéskinne kan være et alternativ for teltturer og andre steder der det ikke er strøm, men at det er en kost- bar løsning når man må betale det selv til fritidsbruk. Apnéskinne kan ellers være et alternativ om man ikke greier å bli venn med CPAP’en. Da kan helsevesenet dekke skinnen. Nevrolog Per Egil Hesla engasjerte tilhørerne på Venskaben i Asker da han foredro om søvnens virkning på hjernen. Etterpå fikk hypersom- nipasienter møte både han og nev- rolog Simran Bajwa. Det var en sjelden anledning.

ASKER

Det måtte bæres ekstra stoler inn i storsalen på Venskaben i Asker. Nevrolog Per Egil Hesla holdt en

 Norge har et av verdens aller beste helsevesen. Det viser OECD-rapporten Health at a Glance som ble lagt frem i november. Av rapporten fremgår det tyde- lig at Norge er blant de landene i verden som bruker mest midler på helse per innbygger.  Samtidig viser rapporten at Norge bør bli mer opptatt av å forebygge før sykdom inntreffer, og komme tidlig til med pasientnære primærhelsetjenes- ter for å hindre at sykdom utvikler seg.  Et annet område hvor Norge skiller seg ut i nega- tiv retning, er i antall selvmord. Rapporten viser også

at Norge har høyest andel ansatte i helsevesenet sett i forhold til total arbeidsstyrke, men vi bruker for- holdsmessig mindre ressurser på primærhelsetjenes- ten, enn det våre nordiske naboer gjør.  Selv om vi stadig blir flinkere til å spise frukt og grønt, viser tallene fra OECD at vi fortsatt ligger under gjennomsnittet for OECD.  På den annen side er mange nordmenn fysisk akti- ve, og vi ligger under gjennomsnittet for sykelig overvekt sammenlignet med øvrige OECD-land.

41

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker