somnus nr 4_2019

Under middagen holdt både Per Egil Hesla (bak i bildet) og Margaret Ramberg taler om foreningen. Begge er æres- medlemmer.

årene og der det går heis rett opp, til et møterom langt bortimellom med bratte trapper og nivåforskjeller. Styret tok hoftefest og ga klar beskjed om at sånn gjør man ikke. Etter litt om og men, ble møtet flyttet til naborommet ved spisesalen og de bar inn skjermer og prosjektorer.

Utfordringen var at resepsjonen fort- satte å sende folk til bakrommet uten vinduer, så det måtte sendes redningspatruljer for å få dem tilbake. Men alt endte vel. Under middagen holdt æresmedlemmene Per Egil Hesla og Margaret Ramberg taler og fortalte litt om foreningens

historikk. Medlem Gudrun Hurlen tok ordet for å takke foreningen for innsatsen. Etterpå var det Kahoot- quiz der laget til styreleder Pål Stensaas, «Pål sine høner» - vant førstepremier og kveldens loddsalg ble trukket.

Malene Lie (lungesykepleier), Hildegunn Viken (lungesykepleier), Marit Ryste (sykepleier), Nina Elisabeth Berget (sykepleier) og Vigdis Fossland (spesialsykepleier og fagutvikler på avdelingen) ser frem til å ta nye verktøy i bruk. Foto: Helse Nord- Trøndelag

43

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker