CNB magazine 100 jaar nr 2

Wie? Drie generaties CNB-directeuren: Marius Montagne, Jan Algera en Leo van Leeuwen

'Samenwerken was mijn hoofdthema' Hij ligt prominent op tafel, de oorkonde behorende bij het onlangs aan CNB toegekende predicaat Koninklijk. Leo van Leeuwen toont het kleinood met trots aan twee van zijn illustere voorgangers, die hij uitgenodigd heeft voor een gesprek over 100 jaar CNB. Jan Algera, directeur van 1985 tot 2004, en Marius Montagne, algemeen directeur van 1971 tot 1984 en net als CNB gezond en wel bezig aan zijn 100 ste levensjaar, zijn geboeid. ‘Hier hebben jullie opgeteld maar liefst 80 werkjaren aan bijgedragen’, zegt Leo. ‘Klopt’, zegt Marius, ‘Maar wel samen met alle CNB’ers. Er is niemand die zonder iemand anders een prestatie kan leveren.’ Jan knikt instemmend. Het is een mooie start van een middagje herinneringen ophalen én lessen delen.

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 47

46

Made with FlippingBook HTML5