CNB magazine 100 jaar nr 2

Wat Betalingszekerheid

Plaats Lisse

‘We weten uit ervaring dat de handel in natuurproducten om specifieke kennis vraagt en willen speculeren in bollen voorkomen.’

We all love een stabiele markt

partijen overeenkomst

Wat doet CNB om het financiële risico van de garantstelling zo klein mogelijk te houden?

Waar ben je trots op? ‘Dat we er al 100 jaar in slagen om volledig uit te betalen aan onze verkopende klanten zonder dat we ooit de omslagregeling hebben gebruikt. Als je weet dat we iedere betaaldatum, net als bedrijven in andere branches, met debiteuren met betalingsachterstand geconfronteerd worden, dan zegt dat alles over de kracht van onze financiële positie en het vertrouwen dat de markt heeft in onze financiële dienstverlening en onze bemiddelingsrol.’

‘Veel.We voeren continu onderzoek uit naar onze kopers aan de hand van eigen ervaringen en informatievergaring aangevuld met informatie uit hun financiële verslaglegging. Aan de hand daarvan bepalen we de kredietwaardigheid.We gaan ook proactief met bedrijven in gesprek en vragen, als daar aanleiding voor is, om extra zekerheden. Intern hebben we daarnaast een aantal in steen gehouwen procedures. Een daarvan is dat we werken met een strikte functiescheiding van order tot uitbetaling. Een ander is dat we geen zakendoen met branchevreemde kopers. Dat laatste hebben we nooit gedaan en zullen we ook nooit doen.We weten uit ervaring dat de handel in natuurproducten om specifieke kennis vraagt en willen speculeren in bollen voorkomen. Boven alle procedures verheven staan integriteit en geheimhouding. Uiteindelijk zijn alleen de directie en mijn persoon betrokken bij de gesprekken die we voeren en analyses en afwegingen die we maken. Onze insteek

is altijd dat we de betrokken bedrijven op een verantwoorde wijze willen helpen en daarmee ook de sector. Integriteit en geheimhouding zijn absoluut voorwaardelijk. Eén onzorgvuldigheid en we zijn gezien.’ Wat betekent het creditmanagement van CNB voor de sector? De inspanningen van CNB creditmanagement zorgen voor vertrouwen bij verkopers om via CNB met kopers zaken te doen. Dit vertrouwen brengt stabiliteit in de markt en stabiliteit is het belangrijkste criterium voor investeringsbeslissingen. Kortom er hangt nogal wat van af: voor de marktpartijen (kopers en verkopers) maar ook voor financiers in de bloembollensector, waaronder vooral de banken. Banken kijken bijvoorbeeld bij het beoordelen van financieringsaanvragen naar het percentage koopovereenkomsten dat via CNB is verkocht. Dat percentage is voor hen een belangrijke zekerheidsgraadmeter.

Verkoper

Koper

We love zekerheid van betaling

‘Boven alle

We love zekerheid van facturatie

procedures verheven staan integriteit en geheimhouding.’

Integriteit geheimhouding zorgvuldigheid

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 75

74

Made with FlippingBook HTML5