Somnus nr 1 2013

1. Er du trett på dagtid? 2. Snorker du? 3. Må du ofte påwc omnatten?

4. Hodepine ommorgenen? 5. Har du pustepauser omnatten?

Fedon Lindberg og ResMed:

for søvnapné-utredning og behandling NYTT PRIVAT TILBUD

CPAP fra ResMed (S9) med maske og slange. I tillegg er det tre måne- ders oppfølging inkludert. Hvis man har behov for fukter, kommer det i tillegg med ca 1400 kroner. Apnélink Fedonklinikken bruker «Apnealink Plus» til søvnutredningen, det er en brystrem som registrerer pustebeve- gelser og en føler under nesen samt måling av oksygenmetningen i blo- det. Det er ikke snakk om sonde inn i nesen og ned i halsen, slik de bru- ker på Stensby. Pasienten får med seg utstyret hjem og kommer tilbake neste dag for avlesning. Legen som analyserer dataene ringer til pasien- ten selv og gir beskjed om resultatet. Pasienten får tilpasset sin CPAP og maske, og behandlingen er i gang i løpet av kort tid. Klinikksjef Rognøy forteller glad om en pasient med kraftig apné som fikk CPAP, som en av de aller første. Han kom tilbake igjen og det ble diagnos- tisert også sentral pustestans i tillegg til obstruktiv søvnapné og mannen fikk BIPAP og et nytt liv.

Marit Aschehoug tekst og foto

Kan du svare ja på ett av disse spørs- målene over, bør du ta en søvnutred- ning. Det sier overlege Tobias Herrscher som nå samarbeider med Fedonklinikken om helhetlig behand- ling av søvnapné. Men i det offentli- ge, er det lettere sagt enn gjort. Fedon Lindbergs Klinikk inviterte til informasjonsmøte under tittelen «Ta søvnen tilbake» i Oslo forleden. Mer enn 150 mennesker fylte salen og fulgte nøye med. Klinikksjef Marita Rognøy hos Fedonklinikken forteller til Somnus at 74 personer meldte seg til søvn-utredning etter møtet. I underkant av 60 personer har hatt søvntesting, og svært mange av disse testet positivt på søvnapné. Fem av dem er allerede under behandling. Første i slaget Tilbudet som Fedonklinikken og ResMed samarbeider om, er det før- ste i sitt slag. Man behøver ikke hen-

visning fra fastlege. Svarer man ja på ett av de fem spørsmålene, er det bare å ringe Fedonklinikken og bestille time. Lovisenberg og Ahus har ett års ventetid. På Fedonklinikken får du en pakke- løsning til 9.950 kroner. Den inklude- rer søvnutredningen, avlesningen av utstyret, en hel klokketime hos legen og tilsvarende hos sykepleier og/eller ernæringsfysiolog, og det omfatter en Marita Rognøy, klinikksjef hos Fedonklinikken, har vært prosjekt- leder for deres nye tilbud om helhet- lig behandling av søvnapné.

Undersøkelser viser at søvnapné sliter på hjertet og at der er en sammenheng mellom livsstilssykdommer og søvanpné.

I løpet av seks dager gikk han fra 16 puste- stopp i timen, til tre.

18

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter