Somnus nr 1 2013

Snorker du? Må du ofte på wc om natten? Har du pustepauser om natten? Da bør du i hvert fall lese denne saken. Foto: Shutterstock.

Sliter på hjertet Fedonklinikken og overlege Tobias Herrscher er opptatt av helheten rundt søvnapné og tester i tillegg til pustestopp, også insulinresistens/diabetes, vekt, hjerte- karsykdommer og stressnivå i kroppen. Undersøkelse viser at søvnapné sliter på hjertet og at det er sammenheng mellom livsstilssykdommer og søvnapné. Ikke slik at overvekt i seg selv er årsak til apnéen, pustestoppen kommer av at svelget faller ned og sperrer luftveiene. Det ligger mer informasjon om tilbudet ute på nettsidene til www.fedon.no

Søvnproblemer hos én av tre Hver tredje voksne svenske mener selv at de lider av en eller annen søvnforstyrrelse. Det van- ligste problemet er å våkne flere ganger om natten, eller å våkne tidlig om morgenen uten å klare å sovne igjen. Spesielt astmapa- sienter er utsatt, og også røking

og fedme øker risikoen, viser en studie blant drøye 25 000 svensker. – I dag finnes det gode legemid- ler mot både astma og tett nese. At søvnforstyrrelser er så vanlige blant disse pasientene, taler for at behandlingen av dem må bli bedre, sier Fredrik Sundblom på Akademiska sjukhuset til avisen Upsala Nya Tidning.

19

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter