Somnus nr 1 2013

Ingvild Liljedal prøver maske på Torgrim Fuhr. De to er godt fornøyde med dagens CPAP-er.

For lang ventetid Nå lurer de UNN-ansatte på hvordan resultatene blir etter at Aleris i Tromsø skal overta noen av søvn- utredningene etter en anbudsrunde. De er usikre på hvor mange pasienter Aleris kan ta, og i hvor stor grad det påvirker kapasiteten på UNN. Samarbeidet med tannhelsetjenesten

er godt, og tannlegene gjør en god jobb med å tilpasse og kontrollere bittskinner, mener Fuhr. I 2011 gjorde neselaboratoriet 148 CPAP-tilpasninger. I fjor ble tallet nærmere 200. I tillegg ble det gjort rundt 400 søvnregistreringer. – Og vi skulle ha gjort flere. Vi har for lange ventelister, og for dårlig

kapasitet, innrømmer han. De prioriterte pasientene med de alvorligste problemene kommer inn etter en måned. Lavprioriterte søvnapnépasienter må vente opptil åtte måneder. – Det er for lenge, fastslår Torgrim Fuhr.

5

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter