Somnus nr 1 2013

sikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier kommuni- kasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge. Han peker spesielt på at forsikring- ene er gode mot slitasjeskader. – Det offentlige er gode på å behand- le akutte skader som for eksempel benbrudd raskt, mens det tar lengre tid ved slitasjeskader i rygg, nakke,

skuldre og knær, sier Osland. Søvnutredninger, derimot, kan han ikke si noe generelt om. Men på en lang rekke sykehus er det ett år eller lenger å vente for å få en utredning. De to store helseforsikringsselska- pene har forskjellig praksis på om forsikringen hjelper deg til en søvn- utredning. If: Ja – Det er mulig å få søvnutredniing

Georg Mathisen tekst

Ved utgangen av 2012 hadde nesten 360 000 nordmenn en eller annen form for forsikring mot helsekø, iføl- ge statistikk fra Finans Norge. Det er 19 prosent mer enn for et år siden, og mer enn en tidobling de siste ti årene. Kortere ventetid – Bedriftene tegner behandlingsfor-

6

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter