Somnus nr 1 2013

S tadig flere bedrifter forsikrer de ansattemot helsekø. Men omden hjelper deg til å få en søvnutredning, det avhenger av hvilket selskap du er forsikret i. Forsikring noen dekker ikke søvn

SPRIKER,

Har bedriften helseforsikring i If, kan du få søvnutredning uten å måtte vente. I Storebrand må du vente på det offentlige helsevesenet. Foto: Shutterstock

gjennom oss via et privat sykehus, forteller informasjonssjef Jon Berge i If. Han understreker at han uttaler seg generelt, og at det kan hende at det gjøres spesielle vurderinger i hvert enkelt tilfelle. – Det skal ikke være noe i veien for at forsikringen dekker det, men en ser jo på hvert enkelt tilfelle. Men når legen har henvist, er det i hovedsak greit.

Hvis legen har gjort en vurdering og ser på dette som prekært, så bør det gå fint å få en utredning dekket av forsik- ringen, sier Berge. Storebrand: Nei Storebrand har den motsatte beskje- den, med mindre det dreier seg om narkolepsi.– Det er viktig å si at alle skadesaker til oss vurderes individuelt

etter innsendelse og henvisning fra lege. I vilkårene våre har vi et unntak som sier at vi ikke dekker utgifter til utredning, behandling og operasjon av søvnproblemer/sykdommer som snor- king, søvnapné og medisinsk utstyr tilknyttet dette. Gjelder det utredning for narkolepsi, vil derimot søvnutred- ning være dekket av forsikringen, sier informasjonssjef Hanne Gudding.

7

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter