Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Ekologiczny zestaw do badania wody EB 3785 Ekologia

LabDisc Biochem DA 1234

Deszczomierz IV 8405 42 zł • dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokryw- ka na czas przenoszenia; wym: 16 x 8 cm

3 599 zł Pozwalanaprzeprowadzenie różnorodnych eksperymentów, doświad - czeń z zakresu biologii i chemii zarówno w szkolnej klasie jak i poza nią np. na wycieczce (dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz we - wnętrznej pamięci). Pomiary przeprowadzone poza

Walizka Ekobadacza MX 0046 569 zł Zestaw do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb. Umożliwia przeprowadzenie około 500 testów kolorystycznych na zawartość w wodzie: azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza oraz określenie skali twardości wody, stopnia kwasowości wody oraz gleby. Dołączona instrukcja zawiera opis metodyki przeprowadzania badań oraz praktyczne 999 zł Zestawdo przeprowadzenia testów i badańwody spraw - dzi się jako pomoc naukowa szczególnie podczas lekcji biologii i ekologii. Zawiera niezbędne odczynniki i akce - soria do określenia zawartości azotanów (NO3)-, azo - tynów (NO2)-, fosforanów (PO4)3- oraz amonu (NH4)+ wwodzie. Zestaw umożliwia również badanie odczynu

wskazówki. Wszystkie elementy zestawu znajdują się w plastikowej walizce. • zestaw zawiera: szczegółową instrukcję, notatnik, płyn Helliga, 2 strzykawki (5 ml, 10ml), bibuła osuszająca, lupa, probówka okrągłodenna, stojak do pro- bówek, łyżeczka do poboru próbek gleby, płytka porcelanowa kwasomierza Helliga,3 łyżeczki do poboru odczynników sypkich, 3 próbówki analityczne płaskodenne z korkami, skale barwne do odczytywania wyników, 15lasti- kowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, siateczka do usuwania zanieczyszczeń pH i twardości wody. Analizę można przeprowadzić szybko i łatwo, porównując kolory z szablonem załą - czonych kart. Odczynniki chemiczne umożliwiają prze - prowadzenie 50 testów każdego parametru. Materiały przechowywane są w praktycznej walizce. • zlewka 25 ml, 2 strzykawki, 7 pojemników, 2 rozdzielacze, odczynniki, wym. walizki: 33,3cm x 24,3cm x 16,4 cm, szczegółowa instrukcja

klasą zostają zapisane w pamięci urządzenia a po powrocie do szkoły przesyłane do komputera. Wbudowane czujniki: ja - sności oświetlenia, pulsu, ciśnienia ba - rometrycznego, temperaturyotoczenia, oznaczania tlenu w wodzie (elektroda nie zawarta w zestawie), kolorymetrii, pomiaru mętności, pH, przewodności, termoelementów, współrzędnych GPS oraz wilgotności. posiada w zestawie dwie elektrody PH i przewodność. • ciśnienie powietrza - zakres: 0 do 300 kPa; dokładność: ±2.5 kPa; temperatura otoczenia - zakres: -10 do 50°C; dokład- ność: ±1 °C; barometr - zakres: 300 do 1100 mb; dokładność: ±2.5 mB; kolorymetr - zakres: 10 do 90% przezroczytości (3 kolory); dokładność:

±5 %; przewodność - zakres: 0 do 20 ms; dokładność: ±2 %; tlen rozpuszczony - zakres: 0 do 14mg/l; dokładność: ±8 %; temperatura ciał stałych, cieczy - zakres: -25 do 125 °C; dokładność: ±2°C; GPS - zakres: -; dokładność: ±3m; puls - zakres: 0 do 200 bpm; dokładność: ±1 digit; światło - zakres: 0 do 55,000 lx; dokładność: ±15%; PH - zakres: 0 do 14 pH; dokładność: ±2%; termoelementy - zakres: -200 do 1200°C; dokładność: ±2%; mętność - zakres: 0 do 1000 NTU; dokładność: ±10%; wejście uniwersalne - zakres: 0 do 5 V; dokładność: ±2%; maksymalna szyb- kość pobierania próbek: 24,000/sek; rozdzielczość zbierania próbek: 12-bit; wewnętrzna pamięć urządzenia: 100,000 próbek; bateria LiPO3.6V; żywotność baterii >150 godzin; wyświetlacz LCD; komunikacjaUSB2.0; Bluetooth V2.0; automatyczna kalibracja i test czujników; wymiary: średnica 132mm, wysokość 45mm; waga: 300 gram; certyfiakty CE, FCC; wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac, iOS, Android

44 zł

Krążek Secchiego RV 3087

44 zł Dysk może być wykorzystywany do obliczania głębo - kości zachodzenia zjawiska fotosyntezy oraz pomiaru właściwości i monitorowania jakości wody w ramach

Wiatromierz elektroniczny

HG 0004 209 zł Przyrząd umożliwiajacy pomiar kierunku i prędkości wiatru. • zakres pomiaru 0-30m/s, wym. 40 x 10 x 10 x cm

badań ekologicznych. • śr. krążka 19 cm, dł. linki 1 m

Pogoda i klimat LJ 0018

2 990 zł Tenmoduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakiemożemy zaobserwować obec - nie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy zie - mi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał. Pracując z tymmodułem, uczniowie dowiadują się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia zie - mi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symulację cyklu skalnego. Tworzą model przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowa - nia terenu. Dowiadują się, co różne typy map mówią nam o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Omawiają tworzenie się warstw skalnych i skamieniałości. Opracowują modele, które mają na celu rozwiązanie pro - blemu erozji gleby.

Filtracja wody. Zestaw doświadczeń EI 0055 78 zł Zestaw pokazujący zjawisko naturalnej filtra - cji wody oraz naukowy sposób wydobycia soli z wody morskiej. • zestaw zawiera filtry: węgiel, piasek, skała, papier

• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole. wyposazenie zestawu dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzynach z tworzywa sztucznego (o wy- miarach: 50x60x30 cm) • 14 działań badawczych i eksperymentów podczas 22 lekcji geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej • materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodycz- ny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badaw- czych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla

30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfro- wej, książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne, symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji

Cykl wody. Model demonstracyjny VO 5864 305 zł Dzięki niemu możesz wywołać deszcz w swojej klasie, obserwo - wać proces parowania, skraplania oraz opadów.

Okulary ochronne QH 0058

• w zestawie: plastikowy pojemnik z makietą tere- nu 3D, pokrywka, podpórka, chmura, instrukcja; wym. 41,4 x 30 x 16 cm

9 zł

• dla dorosych

260

sklep.nowaszkola.com

261

Made with FlippingBook Proposal Creator